Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Nabavke i grantovi
Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za nabavku i  ugradnja 8 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradama osnovnih i srednjih škola na području TK, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje...
Centar za razvoj i podršku CRP u konzorciju sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj CERD i Mrežom za ruralni razvoj u BiH MRRBiH u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podr...
Naziv ugovora: Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima dvije škole na području Tuzlanskog kantona, i to: LOT 01: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Treštenica (općina Banovići); LOT 02: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Mješovite srednje škole « H...
0 0