Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

O nama

Okupljamo i širimo mrežu eksperata, saradnika i istomišljenika kako bi zajedno povećali efekat našeg rada i kvalitetno odgovorili na rastuće potrebe očuvanja okoliša. Sposobni smo brzo i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve građana, svih struktura vlasti, komercijalnih kompanija, finansijskih institucija i drugih međunarodnih i domaćih organizacija koji imaju potrebu da primjenom navedenih znanja i vještina poboljšaju kvalitet života, ostvare svoje energetske, ekonomske i razvojne ciljeve te doprinesu očuvanju okoliša. Organizacija se vodi principima timskog rada, partnerstva i kontinuirane izgradnje kapaciteta svojih uposlenika. Visoko cijeni kreativnost, fleksibilnost, transparentnost, odgovornost, prenos znanja, te prinicipe humanosti i poštivanja ljudskog dostojanstva.

Geografsko područje CRP djelovanja je BiH, Hrvatska te države Zapadnog Balkana. CRP redovno zapošljava 10 do 15 visoko obrazovanih i obučenih uposlenika.  Istovremeno, kroz međusektorsku EFEKT mrežu za okolišno prihvatljivu energiju CRP administrira I kontinuirano širi jaku mrežu eksternih stručnjaka i konsultanta u raznim oblastima relevantnih ekspertiza.  U svom radu, CRP slijedi principe timskog rada, partnerstva i kontinuirane izgradnje kapaciteta osoblja. CRP visoko cijeni kreativnost, fleksibilnost, transparentnost, odgovornost, transfer znanja, i principe humanosti i poštivanja ljudskog dostojanstva.

Ključne sposobnosti organizacije su:
- Značajan broj CRP uposlenika su certifikovani stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti;
- Ekspertiza uposlenika – eksperata u oblasti EE i zaštite okoliša;
- Iskustvo u pružanju usluga edukacije za sve vrste ciljnih I korisničkih grupa (javne upravei institucija  svih nivoa vlasti, poslovnog sektora, predstavnika stručne javnosti, građana);
- Znanja potrebna za izradu stručne dokumentacije iz oblasti zaštite okoliša, EE &OIE i strateškog planiranja;
- Specijalizirana oprema potrebna za vršenje tehničkih usluga u oblasti EE;
- Sposobnost brzog organiziranja za nove aktivnosti;
- Mobilnost;
- Sposobnost realizacije velikih i složenih projekata i Iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom;
- Projektovanje, realizacija i nadzor projekata u oblasti EE &OIE;
- Prenosiva radionica za provođenje praktičnih edukacija u OIE /solarna energija;
- Dobra softverska podrška za izradu stručnih publikacija;
- Potvrđene reference organizacije i njenih uposlenika;
- Timski rad;
- Sposobnost umrežavanja raznih stručnjaka iz oblasti EE i OIE;
- Razvijena baza znanja koja se može angažovati u javnim raspravama na relevantne teme;
- Dobro razvijen finansijsko administrativni sistem;
- Sposobnost pronalaženja izvora finansiranja za značajne projekte.

REFERENCE

Reference CRP-a ...
0 0