Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Energetski pregledi


Zbog velike potrošnje energije u zgradama, ali i najvećeg potencijala energetskih i ekoloških ušteda, energetska efikasnost u zgradarstvu postaje prioritet savremene arhitekture. Savremena arhitektura mora uključiti u razmatranje cijeli niz mjera za povećanje energetske efikasnosti, mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, smanjenja korištenja fosilnih goriva i zagađenja okoline.
Da bi se utvrdila potrošnja energije u zgradama potrebno je izvršiti energetski pregled zgrade. Energetski pregled predstavlja analizu toplotnih karakteristika omotača objekta i karakteristika tehničkih sistema, s ciljem utvrđivanja efikasnosti potrošnje energije, te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje efikasnosti. Energetskim pregledom se utvrđuje način korištenja energije te sistemi i mjesta na kojima su prisutni veliki gubici energije kako bi se odredile mjere za racionalno korištenje energije i povećanje energetske efikasnosti.
Energetski pregled je ključni korak u analizi efikasnosti potrošnje energije i vode u zgradama. Energetski pregled  je nezaobilazni korak na putu kontrole troškova energije i vode i smanjenja potrošnje.

CRP za svoje klijente izrađuje detaljne energetske preglede. Detaljni pregledi uključuju detaljnu energetsku analizu svih građevinskih i tehničkih sistema u zgradi. Za postojeće zgrade, zavisno o namjeni, analiziraju se troškovi za energiju kroz optimalno 36 mjeseci kako bi se modelirala potrošnja energije i procijenile energetske potrebe u zgradi. Analiza se, po potrebi, upotpunjuje potrebnim mjerenjima potrošnje električne energije, toplotnih gubitaka, ventilacionih gubitaka objekta i dr., što je važno za utvrđivanje gubitaka energije u pojedinim sistemima. Prikupljeni podaci obrađuju se i proračunavaju se energetska svojstva zgrade. Predložene mjere za povećanje energetske efikasnosti potrebno je klasificirati u kategorije prema energetskom, ekonomskom i okolinskom doprinosu, te ukoliko je potrebno preporučiti detaljna mjerenja potrošnje energije.

Sastavni dio energetskog pregleda su preporuke za promjene načina rada ili ponašanja korisnika zgrada pri korištenju energije, kao i preporuke za primjenu mjera i realizaciju investicija kojima se postiže poboljšanje energetske efikasnosti bez narušavanja radnih uslova u zgradi.
Energetske preglede i elaborate o izvršenom energetskom pregledu izrađuje tim iskusnih CRP eksperata građevinske, mašinske, ekonomske i elektro struke.

Ukoliko vam trebaju dodatne informacije o energetskim pregledima objekata, javite nam se!
Kontakt e-mail: crp@crp.org.ba
0 0