Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

EFEKT mreža

obnovljivi izvori energije

Zaštita okoliša i intenziviranje aktivnosti na ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama u BiH postaju apsolutni imperativ, kako zbog poboljšanja ozbiljno ugroženih životnih uslova stanovništva, tako i zbog obaveza preuzetih potpisivanjem međunarodnih ugovora od strane države. Najveći negativni uticaj na okoliš i klimu, a time na sve sfere društveno-ekonomskog razvoja ima proizvodnja i korištenje fosilne energije (naročito uglja), kao i veoma neracionalno korištenje energije u svim sektorima (javnom, stambenom, poslovnom).

U proteklih nekoliko godina CRP intenzivno gradi mrežu (nazvanu “međusektorska EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju). Članovi EFEKT mreže su prvenstveno pojedinci, stručni iz raznih oblasti direktno vezanih za EE&OIE (građevinarstvo, mašinstvo, klimatske promjene, ekonomija, elektrotehnika, zaštita okoliša, ključni uposlenici javne uprave na svim nivoima, itd), i to osobe koje prvenstveno svojim pojedinačnim stručnim znanjem i kompetencijama (a mnogi i zahvaljujući mandatima organizacija/institucija u kojima rade) mogu u značajnoj mjeri doprinijeti institucionalnom i konstruktivnom pristupu koji zagovaramo. U ovom momentu EFEKT mreža već uključuje preko 120 osoba iz svih dijelova BiH, eminentnih domaćih i regionalnih stručnjaka u svim oblastima bitnim za EE&OIE. Cilj EFEKT mreže jeste da postane prepoznatljiva u javnosti i prihvaćena od strane donosilaca odluka na svim nivoima kao kompetentan, profesionalan, konstruktivan i legitiman predstavnik javnosti u kreiranju, realizaciji i evaluaciji javnih politika u sektorima okoliša i energije, s naglaskom na EE&OIE kao najbolji mehanizam sistemskog rješavanja tih problema.

EFEKT mreža želi konstruktivno doprinijeti stvaranju okolišno prihvatljivog energetskog sektora u BiH, koji ispunjava sve međunarodne obaveze preuzete u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji i ugovorom o Energetskoj Zajednici po pitanjima povećanja EEiOIE i smanjenja negativnog uticaja fosilne energije na okoliš, zdravlje ljudi i cjelokupan društveno-ekonomski razvoj.
Ukoliko vam trebaju dodatne informacije o EFEKT mreži, javite nam se!

Kontakt osoba je AMIR ZAHIROVIĆ
e-mail: amir@crp.org.ba

Listu članova EFEKT mreže, možete pogledati OVDJE 

0 0