Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD


Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede, rezultira stvaranjem obučenih osoba, koje mogu kvalitetno izrađivati aplikacije/prijedloge projekata u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede. Polaznici su osposobljeni da izrađuju aplikacije/prijedloge projekata koji su dostupni za EU finansiranje i da kao stručni saradnici asistiraju akterima u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede. Nakon završene obuke polaznici su u stanju da pored asistencije u izradi aplikacija, ponude ekspertizu i u realizaciji i monitoringu projekata.

Cilj programa je osposobljavanje polaznika da:

a. Razumiju strategije, fondove i mehanizme djelovanja EU;
b. Razumiju i znaju principe finansiranja programa, projekata i akcija EU, naročito dostupne za BiH;
c. Znaju sve dijelove koncepta upravljanja projektnim ciklusom;
d. Osmisle i izrade drvo problema, logički okvir i budžet projekta prema konceptu logičkog okvira;
e. Razumiju i znaju zahtjeve vezane za izvještavanje i monitoring projekata prema EU pravilima;
f. Osmisle, dizajniraju i izrade aplikaciju (prijedlog projekta) u oblasti ruralnog razvoja i poljoprivrede prema zahtjevima EU i posebno prema principima IPARD programa.
Obuku vode iskusni predavači, zaposlenici CRPa iz eksperti u oblasti ekonomskog planiranja.

Ako ste zainteresovani za ovu obuku, javite nam se!
Kontakt e-mail: crp@crp.org.ba

0 0