Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Studije EE


CRP ima veliko iskustvo u izradi studija energetske efikasnosti javnih objekata. Do sada smo izradili preko 10 6 studija energetske efikasnosti javnih objekata u kojima je preko 3000 javnih objekata. Studija EE omogućava vlasnicima javnih objekata da na osnovu podataka iz elaborata dobiju uvid u trenutno stanje objekata sa stanovišta: (i) potrošnje energije za grijanje i rasvjetu, (ii) mogućih mjera poboljšanja energetske efikasnosti i moguće uštede energije, (iii) finansijskih troškova za nabavku energenata, (iv) emisije CO2, te (v) stanje objekata nakon  provođenja predloženih mjera energetske efikasnosti. Za sve javne objekte koji su obuhvaćeni studijom izrađuju se energetski kartoni.  Svrha studije i energetskih kartona je da vlasnicima javnih objekata omogući da na osnovu ekonomskog vrednovanja investicija i efekata predloženih mjera energetske efikasnosti, odrede  prioritetne objekte i mjere za poboljšanje energetske efikasnosti.

Metodologija za izradu studija EE sastoji se od nekoliko koraka

  1. Organizacija posla u skladu sa horizontalnim & vertikalnim nadležnostima vlasnika objekata i njihovom geografskom lokacijom;
  2. Prikupljanje podataka za sve javne objekte koji su predmet studije;
  3. Obrada dostavljenih podataka od strane tima stručnjaka iz oblasti: građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike i ekonomije;
  4. Izrada energetskih kartona za sve javne objekte koji su obuhvaćeni studijom;
  5. Finalizacija dokumenta studije.


Studije EE izrađuje tim CRP eksperata koji posjeduju dugogodišnje i dokazano iskustvo u organizovanju i upravljanju kompleksnih aktivnosti na teritoriji cijele BiH.  Tim čine 4 inženjera građevinarstva, 1 mašinski inženjer, 1 inženjer elektrotehnike, 1 magistar ekonomije i bacc.oec,-projektni služenik za ekonomsku analizu i planiranje.

Ukoliko vam treba dodatnih informacija o studijama EE javnih objekata, javite nam se!

Kontakt e-mail: crp@crp.org.ba

0 0