Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Centar za razvoj i podršku, LINK i LIR Evolucija implementiraju projekat BH Green Triangle

Partneri Centar za razvoj i podršku, LINK i LIR Evolucija implementiraju projekat BH Green Triangle.

Cilj projekta je unaprijediti uticaj civilnog društva u BiH, u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena, izgradnjom kapaciteta, unapređenjem saradnje organizacija civilnog društva sa vlastima i javnom kampanjom regionalne GreenWorks mreže OCDa. Projekat omogućava dalje jačanje uspostavljene mreže „GreenWorks“, izgradnjom kapaciteta i unapređenjem saradnje sa 15 lokalnih samouprava u BiH, omogućavanjem procesa dekarbonizacije, prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, uz učešće javnosti u planiranju, kreiranju javnih politika, donošenju odluka, zastupajući interese građana.

Projekat direktno podstiče proces dekarbonizacije na lokalnom nivou kroz jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave i izradu 15 održivih energetskih klimatskih akcionih planova (SECAP) za period do 2030. godine, promovišući korištenje čiste i održive energije, i ekološkog plana lokalne politike, čime se podržava realizacija  Akcionog plana za provedbu Sofijske deklaracije o Zelenom Programu za Zapadni Balkan za period 2021-2030.

BH Green Triangle takođe planira jačanje kapaciteta, dodjelu pod-grantova, te umrežavanje za 15 organizacija civilnog društva. Kroz projekat će organizacije civilnog društva ojačati kapacitete u oblasti dekarbonizacije, prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena na lokalnom nivou.

Projekat je finansiran od EU kroz Program: EU4CS – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama organizacija civilnog društva.

0 0