Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Tenderi

Nabavka i ugradnja 8 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradama osnovnih i srednjih škola na području TK

Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-023-02

prije 1 godinu
 

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za nabavku i  ugradnja 8 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradama osnovnih i srednjih škola na području TK, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

  1. Lično kod ugovornog organa na adresi:

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

radno vrijeme: ponedeljak – petak, 07:30 – 16:00

  1. Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP): OVDJE
  2. Zainteresiranim ponuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 17. juli 2023. godine (ponedeljak) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za gore navedene usluge  je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 43/2023 od 16. juna 2023. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih

PITANJA I ODGOVORI

PITANJE BR.1 Da li je za ugovorni organ prihvatljiv završen ugovor o Nabavci i ugradnji opreme i rekonstrukciji Trafostanica 110/x kv?

ODGOVOR  U dokumentu Instrukcije za ponuđače, u dijelu 13. SADRŽAJ PONUDE – DOKUMENTI KOJE PONUĐAČ MORA PRILOŽITI U PONUDI, Dio 3 : Ostala obavezna dokumentacija u tački 3.11 stoji: “U svrhu dokazivanja ispunjenja kriterija zahtijevanog tehničkog i profesionalnog kapaciteta ponuđača navedenih u okviru naredne tč. 21 a koji se odnose na iskustvo, ponuđač je obavezan da u sklopu ponude dostavi sljedeće dokumente: a. Kopije ugovorne dokumentacije za projekte navedene u Obrascu za dostavljanje ponude za ugovor o nabavi roba, što uključuje ugovore o poslovima sa instaliranim fotonaponskim sistemima uz detalje o snagama tih sistema”.

PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA

II.1.1) Naziv ugovora:

 

Nabavka i  ugradnja 8 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite

potrebe na zgradama osnovnih i srednjih škola na području TK

II.1.1) Referentni broj tenderske procedure:

2020 HR-BA-ME 388 /CRP T-023

V.1) Informacije vezane za poništenje tendera

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) poništava gore navedeni postupak javne nabavke, objavljen 05. maja 2023. godine sa  rokom dostave ponuda 05. juni 2023. godine do 12:00 sati. Sesija javnog otvaranja ponuda je održana istog dana, 05. juna 2023. godine u 12:30. Zaprimljena je samo jedna ponuda. Postupak javne nabavke je poništen zbog toga što ni jedan ponuđač nije odgovarajući.

VI.3) Dodatne informacije:

Zvanična obavijest o poništenju ovog postupka javne nabavke je objavljena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 43/2023 (str. 234) od 16. juna 2023. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih. Za nabavku roba  će biti pokrenut novi postupak javne nabavke, o čemu će biti objavljena odgovarajuća obavijest.

0 0