Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Izrada akcionih planova energetske efikasnosti, SECAPa i KEAPa

Akcioni plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) i Kantonalni Akcioni plan održivog upravljanja energijom (KEAP)

SECAP predstavlja ključni dokument na lokalnom nivou koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provođenje projekata i mjera energetske efikasnosti, korištenja obnovljivih izvora energije te prilagođavanja klimatskim promjenama.

SECAP se fokusira na dugoročne utjecaje klimatskih promjena na područje lokalne zajednice, uzima u obzir energetsku efikasnost te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Glavni cilj SECAP-a je postići da predložene mjere rezultiraju smanjenjem emisije CO2 od 55% do 2030. godine.

SECAP sadržava:

• Referentni inventar emisija za praćenje aktivnosti ublažavanja efekata klimatskih promjena
• Mjere ublažavanja efekata klimatskih promjena (eng. Mitigation)
• Analizu rizika i procjene ranjivosti pojedinih sektora na utjecaje klimatskih promjena
• Mjere prilagođavanja klimatskim promjenama (eng. Adaptation)
• Mjere vezane za energetsko siromaštvo na lokalnom nivou

Akcioni plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena se izrađuje prema smjernicama i pravilima definisanim od strane Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Podnošenje i evaluacija dokumenta na službenom web sistemu Sporazuma, moguća je ukoliko je lokalna samouprava, potpisnica inicijative Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.

Akcione planove izrađujemo za kantone, gradove i općine/opštine, a proces izrade vode iskusni eksperti, zaposlenici CRPa iz građevinske, mašinske, elektro i ekonomske struke.

Ukoliko i vaša lokalna zajednica želi da izradi jedan od navedenih strateških dokumenata, javite nam se da zajedno planiramo budućnost.
Kontakt e-mail: crp@crp.org.ba

0 0