Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Tenderi

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”

Referentni broj poziva: 2020/421-494 – GreenWorks – 2022

prije 2 godine
 

Centar za razvoj i podršku CRP u konzorciju sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj CERD i Mrežom za ruralni razvoj u BiH MRRBiH u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva iz Bosne i Hercegovine za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine.

Rok za predaju prijedloga projekata je 29. juli 2022. do 16:00 časova

Smjernice za aplikante uključujući anekse u vidu dokumentacije koju je potrebno ispuniti prilikom predaje prijedloga projekata i dokumentacije za informisanje, su dostupne OVDJE.

0 0