Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

1. “Po preporuci kolega sam došao na obuku koju organizuje CRP. Obuka je bila stručna, sa kompetentnim predavačima, primijenjena svim grupama učesnika. Sa CRP om namjeravam nastaviti saradnju, posebno saradnju na projektima javne rasvjete i instalacija u cilju povećanja energetske uštede.” dipl.ing.elektrotehnike Tuzla.

2. “Veoma mi se svidjela obuka. Mnogo sam naučio o javnoj rasvjeti i boljoj primjeni, kao i solarnoj energiji, njenoj upotrebi i skladištenju.” Master inženjer elektrotehnike i računarstva- AD Boksit Milići

3. “Zainteresovana sam za dalje profesionalno usavršavanje iz oblasti energetske efikasnosti, energetskog menadžmenta i obnovljivih izvora energije, što u saradnji sa CRPom svakako postižem”- Učesnica obuke za profesionalce dipl.ing.građ. Trebinje

4. “Prije svega zahvaljujem se na pozivu za učešće na obuci, te bih još jednom istakao da su rijetke ovakve prilike gdje se može razmijeniti ova vrsta iskustava, usvojiti nešto novo, i to sve besplatno. Za naše prilike skoro pa nevjerovatno.” Elvir N. dipl.ing.elektrotehnike – Općina Gradačac

5. “Na obuku sam se prijavila jer me zanimaju obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost, novi zakonski propisi i tehnička praksa. Obuka je bila veoma korisna, sa vrhunskim predavačima i vrhunskom organizacijom” Jasmina O. – dipl.ing. zaštite na radu i životne okoline.

6. Najkorisnija činjenica do koje sam došla nakon vlastitog istraživanja, a i slušajući predavače, je ta da je neophodno razmišljati o energetskoj efikasnosti u svim sferama života i da je konkretno u građevinskom sektoru, prilikom izgradnje novih objekata, najjeftinije razmatrati je u početnom stadiju projekta – u fazi idejnog rješenja.Prije ove obuke nisam poznavala rad CRPa, drago mi je da sam se sa njima upoznala i svakako je koristan podatak da CRP ima obučene kadrove za implementaciju standarda ISO 50001, što će, vjerujem, biti dosta aktuelno u narednom periodu. ” Učesnica obuke “Proengineer 2016” (dipl.ing.arh.).

7. “Na obuku sam se prijavila da bih usavršila svoja znanja, koja bi mi pomogla u obavljanju posla. CRP organizuje jako dobre obuke sa predavanjima stručnjaka iz raznih oblasti. Npr. elektrotehnike – kako odabrati odgovarajući uzemljivač za transformatorske stanice i druge elektroenergetske objekte.” Nadila LJ.dipl.ing.elektrotehnike – Elektrodistribucija Tuzla
Djevojka u učionici
8. “I prije sam bio na obukama koje organizuje CRP, jako sam zadovoljan svim temama koje obrađuju. Poseban interesantna mi je tema koje se odnosi na solarnu energiju i solarne elektrane. Nadam se da ću kao pojedinac ostvariti dodatnu saradnju sa CRPom” Darko V. dipl.ing.elektrotehnike – Vlada Brčko distrikta

9. “Prepreka u implementaciji mjera energetske efikasnosti u BiH je ,još uvijek , nerazvijena svijest o važnosti energetske efikasnosti. Uz pomoć CRPa i u saradnji sa njima, ovo stanje se može polako mijenjati u budućnosti.” Dijana K.dipl.ing.mašinstva – Grad Trebinje

10. “Želim da se zahvalim na dobro organizovanom skupu i da istaknem da su po mom mišljenju odabrane teme koje su sve više aktuaelne u našoj državi. Teme koje su prezentovane na obuci su stručne i vezane za poslove kojima se bavim. CRP predavači su stručni i uvijek imaju zanimljive teme vezano za sisteme grijanja i klimatizacije. Sa CRPom ću u budućnosti uspostaviti više saradnje radi razmjene mišljenja pri projektovanju objekata.” Esad T. dipl.ing.mašinstva – Centralno grijanje Tuzla

11. ”Želim da Vam čestitam na odličnoj oprganizaciji jednog ovakvog skupa, i drago mi je da sam imao priliku prisustvovati istom. Nadam se da će i u budućnosti biti još ovakvih predavanja, gdje ćemo imati priliku da naučimo mnogo novih i zanimljivih stvari.” Učesnik obuke “Proengineer 2016” (dipl. ing.građ.)

12. “Za mene je obuka bila veoma korisna, posebno teme: Energetska certifikacija zgrada i neophodna dokumentacija prilikom izdavanja upotrebnih dozvola, na čemu ja trenutno radim. Smatram da sa CRPom možemo ostvariti dodatnu saradnju, posebno u oblasti “Usluge vezane za standardizaciju određenih procesa.” Jovo L. dipl.ing.građ. – Opština Lopare

13. "Na obukama koje CRP pruža uvijek razvijem neke nove ideje i upoznam osobe koje se bave obnovljivim izvorima energije i pitanjima vezanim za energetsku efikasnost .” Nijaz O. Dipl.ing.elektrotehnike “Noing” doo Tuzla
0 0