Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Tenderi

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima dvije škole na području Tuzlanskog kantona

Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-011

prije 3 godine
 
Naziv ugovora: Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima dvije škole na području Tuzlanskog kantona, i to:

LOT 01: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Treštenica (općina Banovići);

LOT 02: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Mješovite srednje škole « Hasan Kikić » (grad Gradačac);  i

LOT 03 : Mašinski instalaterski radovi na objektima Osnovne škole Treštenica (općina Banovići) i Mješovite srednje škole « Hasan Kikić » (grad Gradačac)

Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-011

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

  1. Lično kod ugovornog organa na adresi:

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

radno vrijeme: ponedeljak – petak, 07:30 – 16:00

  1. Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP): OVDJE
  2. Zainteresiranim ponuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 5. maj 2022. godine (četvrtak) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 012/2022 od 4. marta 2022. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1:

U opisu PVC stolarije  je navedeno: “PVC profili su petokomorni sa dvije linije dihtovanja, dimenzija 70x70mm, bijele boje. Minimalna debljina vanjske stijenke PVC profila okvira i krila prozora je 3 mm sa minimalnim unutrašnjim ojačanjem od “U” čeličnog profila debljine min. 2,5 mm. Standardno unutrašnje ojačanje od “U” profila je debljine 1,5 mm i tu debljinu koriste svi proizvođači PVC stolarije. Da li mi kao ponuđači moramo navesti u napomeni da ćemo koristiti ovu debljinu profila?

Odgovor 1:

Uslovi postavljeni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu biti promijenjeni. Zbog činjenice da su u pitanju prozorske stijene velikih površina, debljina čeličnog profila od min. 2,5 mm treba onemogućiti horizontalne deformacije i vibracije prilikom korištenja prozora.

 

 

 

Naziv ugovora:

 

 

 

 

 

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima dvije škole na području Tuzlanskog kantona, i to:

LOT 01: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Turija (općina Lukavac);

LOT 02: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Mješovite srednje škole Čelić (općina Čelić);  i

LOT 03 : Mašinski instalaterski radovi na objektima Osnovne škole Turija (općina Lukavac) i Mješovite srednje škole Čelić (općina Čelić)

Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-010

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

  1. Lično kod ugovornog organa na adresi:

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

radno vrijeme: ponedeljak – petak, 07:30 – 16:00

  1. Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP): OVDJE
  2. Zainteresiranim pohttp://crporgba.demo.ba//wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/11/Tenderski-dosije-za-web_CRP-T-010.zipnuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12. januar 2022. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 069/2021 od 12. novembra 2021. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih

Tuzla 12.11.2021.

0 0