Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

CRP aktuelnosti

Značajan naučni doprinos u unapređenju energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini i regionu

Član CRP-a odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analiza energijske efikasnosti i konvergencije država Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji“

21.06.2024 11:53
Slika
 

Sarajevo, 19. juni 2024. – Centar za razvoj i podršku nastavlja svoju misiju poboljšanja energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini i regionu kroz naučni doprinos svojih članova i uposlenika.

Dana 19. juna 2024. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu uspješno je odbranjena doktorska disertacija kandidata Edina Zahirovića pod naslovom: „Analiza energijske efikasnosti i konvergencije država Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji“.

Doktorska disertacija na savremen način obrađuje ključne aspekte energijske efikasnosti, s posebnim fokusom na mjerenje i kvantificiranje ovih procesa. Rad se bavi energijskom efikasnošću i konvergencijom država Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji, što su vitalni elementi za ekonomski razvoj, konkurentnost, energetsku sigurnost i održivost regije.

Disertacija pruža detaljan uvid u stanje ukupne faktorske energijske efikasnosti u zemljama Zapadnog Balkana i Evropske unije u periodu od 2005. do 2019. godine. Analiza se provodi na tri nivoa:

  1. Ukupna faktorska energijska efikasnost – istražuje trenutno stanje energijske efikasnosti u analiziranim državama.
  2. Konvergencija država Zapadnog Balkana prema EU – analizira proces približavanja zemalja Zapadnog Balkana standardima energijske efikasnosti Evropske unije.
  3. Determinante energijske efikasnosti – ispituje uticaj i značajnost različitih faktora kao što su institucionalna efikasnost, nivo tehnološkog i ekonomskog razvoja, urbanizacija, cijene i vrste energije u specifičnom kontekstu država Zapadnog Balkana.

Ova doktorska disertacija predstavlja značajan doprinos razumijevanju i unapređenju energijske efikasnosti, te pruža korisne smjernice za daljnji razvoj energetskih politika u regionu.

Centar za razvoj i podršku ponosan je na uspjehe svojih članova, koji kroz svoje naučne radove nastavljaju doprinositi održivom razvoju Bosne i Hercegovine i šire regije.

0 0