Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

CRP aktuelnosti

Održani radni sastanci za izradu SECAP-a

Izrada SECAP-a u pet bosanskohercegovačkih JLS: Čelić, Lopare, Orašje, Živinice i Kladanj

27.05.2024 13:56
Slika
 

U periodu od 21. do 23. maja 2024. godine, tim CRP-a je održao seriju pojedinačnih uvodnih (kick off) sastanaka sa jedinicama lokalne samouprave (JLS) iz Bosne i Hercegovine, koje su na osnovu javnog poziva odabrane da učestvuju u procesu pripreme Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP). Jedinice lokalne samouprave sa kojima ćemo usko sarađivati u ovom procesu i sa kojima smo obavili uvodne sastanke su Čelić, Lopare, Orašje, Živinice i Kladanj. Sastancima su pored našeg tima za implementaciju prisustvovali načelnici/gradonačelnici Admir Hrustanović Čelić, Rado Savić Lopare, Began Muhić Živinice, Jusuf Čavkunović Kladanj, te Vlado Stanić pomoćnik gradonačelnika Orašja, sa timovima svojih stručnih saradnica i saradnika. Učesnicima sastanaka su predstavljeni CRP i Green Kick projekat kao i prvi konkretni koraci koje je potrebno napraviti kako bi se pristupilo Sporazumu načelnika/gradonačelnika EU za klimu i energiju (Covenant of Mayors), formirali radni timovi i radne grupe i praktično otpočeo proces izrade SECAP-a.

Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore iz Nikšića i Smart kolektivom iz Beograda, Srbija, vodi aktivnosti pripreme Akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) za odabrane JLS u okviru projekta „Green Kick“. Odabrane JLS dobiće podršku za razvoj SECAP-a u vidu tehničke pomoći, koja uključuje pružanje savjetodavnih usluga i angažovanje stručnjaka za izradu dokumenata, koji će usko sarađivati s timovima JLS. Tokom ovog procesa biće organizovane aktivnosti za zaposlene u lokalnoj upravi koje se tiču izgradnje kapaciteta, poput obuka, radionica ili seminara.


Trajanje Green Kick projekta je decembar 2023. – mart 2026. godine. Projekt je dio Evropske klimatske inicijative (EUKI) (https://www.euki.de/en). EUKI je instrument za finansiranje projekata, Njemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK). EUKI-jev konkurs za odabir projektnih ideja sproveo je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sveobuhvatni cilj EUKI-ja je poticanje klimatske saradnje unutar Evropske unije (EU) kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova.

 

0 0