Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Proizvodnja i ugradnja solarnih kolektora


CRP od 2009. godine CRP realizuje obuke za proizvodnju i ugradnja solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela, za razne grupe polaznika. Polaznike osposobljavamo da samostalno proizvode isplative solarne kolektore izvanrednih tehničkih karakteristika i osmišljavaju i ugrađuju jednostavne solarne sisteme za zagrijavanje sanitarne vode, u razne vrste objekata. Na taj način polaznici povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada i spremni su iskoristiti nadolazeće šanse za zapošljavanje u oblasti proizvodnje novih tehnologija. Primjena solarne i drugih vidova obnovljivih energija predstavlja bitan razvojni potencijal za budućnost BiH.

Program obuke za izradu i montažu solarnih sistema, predstavlja kvalitetan segment proširenja kreativne obrazovne ponude za cjeloživotno učenje odraslih, prepoznatljiv i priznat od strane nadolazećeg tržišta rada.
Na početku obuke, sa polaznicima se održi teoretska prezentacija iz oblasti solarne energije i solarnih sistema kako bi se upoznali sa tehničkim karakteristikama solarnih kolektora i solarnih sistema.
Nakon teoretskog dijela sa polaznicima se prolazi praktični dio obuke.

Praktična obuka se izvodila na način da svaki kandidat uz prethodnu praktičnu pokaznu vježbu od strane predavača sam izradi i spojiti pojedine dijelove solarnog kolektora/sistema i da samostalno rukuje alatkama i mašinama potrebnim za izradu solarnog kolektora/sistema. U sklopu ove obuke svaki polaznik je obučen da samostalno izradi solarni kolektor i instalira solarni sistem. Svi polaznici obuke su također obučeni da kvalitetno i stručno koriste alate pri obradi materijala potrebnih za izradu solarnih kolektora i sistema.

Ako ste zainteresovani za ovu obuku, javite nam se!
Kontakt e-mail: crp@crp.org.ba

0 0