Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

CRP aktuelnosti

NOVA EU DIREKTIVA O ENERGETSKIM PERFORMANSAMA ZGRADA

Evropska unija donijela revidovanu Direktivu o energetskim performansama zgrada (EU/2024/1275)

24.05.2024 09:01
Slika
 
Direktiva postavlja okvir i ciljeve za države članice za smanjenje emisija i potrošnje energije u zgradama, koje će zatim morati prenijeti u svoje nacionalno zakonodavstvo. Države kandidatkinje, uključujući Bosnu i Hercegovinu, također moraju usaglasiti svoja zakonska rješenja sa ovom Direktivom.

Ona uključuje odredbe prema kojima će države članice EU-a postupno ukidati fosilna goriva iz sistema grijanja u zgradama i jačati uvođenje solarnih elektrana, uzimajući u obzir svoje nacionalne okolnosti. Prema saopštenju koje je objavila Evropska komisija, države članice morat će osigurati da sve nove zgrade budu “spremne za solarnu energiju”.

Ovom se Direktivom promiče poboljšavanje energetskih performansi zgrada i smanjenje emisija stakleničkih plinova iz zgrada u EU, s ciljem da se do 2050. uspostavi fond zgrada s nultim emisijama, uzimajući u obzir vanjske klimatske uslove, lokalne uslove, zahtjeve u pogledu kvaliteta unutrašnjeg okoliša i troškovnu efikasnost.

Između ostalog, utvrđuju se zahtjevi u pogledu:

 • zajedničkog opšteg okvira metodologije za izračunavanje integrisanih energetskih performansi zgrada;
 • primjene minimalnih zahtjeva u pogledu energetskih performansi novih zgrada;
 • primjene minimalnih zahtjeva u pogledu energetskih performansi (a) postojećih zgrada koje se podvrgavaju značajnoj obnovi, (b) elemenata zgrade koji čine dio ovojnice zgrade i koji imaju značajan utjecaj na energetske performanse ovojnice zgrade ako se naknadno ugrađuju ili zamjenjuju te (c) tehničkih sistema zgrade kada se ugrađuju, zamjenjuju ili moderniziraju;
 • primjene minimalnih standarda energetskih performansi postojećih zgrada u skladu s Nacionalnim planom obnove zgrada i dr.;
 • izračuna i objavljivanja potencijala globalnog zagrijavanja tokom životnog ciklusa zgrada;
 • solarne energije u zgradama;
 • pasoš/putovnica za obnovu odnosno plan za dubinsku obnovu određene zgrade u najvećem broju koraka, čime će se znatno poboljšati energetske performanse te zgrade;
 • nacionalnih planova obnove zgrada;
 • infrastrukture za održivu mobilnost u zgradama i uz njih;
 • pametnih zgrada;
 • energetskog certificiranja zgrada ili samostalnih dijelova zgrada;
 • redovnih pregleda HVAC sistema;
 • neovisnih sistema kontrole energetskih certifikata, pasoša/putovnica za obnovu i dr.;
 • performansi zgrada u smislu kvaliteta unutrašnjeg okoliša.

Cijeli tekst Direktive možete pročitati OVDJE.
0 0