Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Energetski menadžeri


Uzimajući u obzir da se BiH suočava sa nedostatkom ljudskih resursa u oblasti energetske efikasnosti i upravljanja energijom, CRP je razvio obrazovni program za usavršavanje u oblasti energetskog menadžmenta. Ovo je prvi ovakav program u BiH, a cilj je da osposobi energetske menadžere koji će moći kvalitetno odgovoriti zahtjevima zakonske regulative ali i zahtjevima savremene tržišne ekonomije za efikasnijim korištenjem energije.

Obuka obuhvata teorijsku nastavu i praktičan rad, a organizuje se u dva dijela. Prvi dio obuke obuhvata oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta, sa praktičnim radom. Nakon završenog prvog dijela obuke, polaznici uz pomoć mentora imaju na raspolaganju 4-6 sedmica da naučeno znanje praktično primjene u preduzećima ili domaćinstvima. Nakon praktičnog rada organizuje se drugi dio obuke, u okviru kojeg se na bazi prikupljenih podataka izvrši ekonomska analiza i kreiranje završnog izvještaja za energetski menadžment.
Tokom trajanja obuke za energetske menadžere, vrši se stalno praćenje stepena usvojenih znanja i radnih vještina polaznika, pomoću kratkih testova znanja, nakon svakog završenog modula. Završna provjera savladanosti programa osposobljavanja za energetske menadžere, sprovodi se polaganjem pismenog ispita (testa), koji se organizuje na kraju obuke. Polaznici koji ostvare broj bodova, dovoljan za prolaz, dobivaju Uvjerenje o stručnom usavršavanju, koje se pod jedinstvenim brojem zavodi u knjigu izdanih dokumenata o završenoj edukaciji.

Obuka je namijenjena pojedincima koji žele svoja znanja i vještine dodatno usavršiti u oblasti energetskog menadžmenta (upravljanja energijom).

Obuku vode iskusni predavači iz oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta zaposlenici CRP-a, inženjeri građevine, mašinstva, elektrotehnike i ekonomisti.

Ako ste zainteresovani za ovu obuku, javite nam se!
Kontakt e-mail: crp@crp.org.ba

0 0