Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije


Ova obuka je kreirana za grupe polaznika pravnih i fizičkih lica sa osnovnim tehničkim znanjem, koji žele da prošire svoja saznanja i praktične vještine u oblasti energetske efikasnost i obnovljivih izvora energije. Obuka obuhvata osnovna i napredna saznanja iz navedene oblasti te niz alata i metodologija za procjenu mogućnosti energetske efikasnosti u domaćinstvima, preduzećima, institucijama, organizacijama i dr. Obuka omogućava i uvježbavanje vještina za primjenom stečenih znanja u praksi a sve u kontekstu najboljih domaćih i praksi iz okruženja.

Obuka polaznicima omogućava:

a) da se upoznaju s najnaprednijim tehnologijama energetske efikasnosti;
b) da poboljšaju svoje vještine u oblasti tehničko – finansijske opravdanosti mjera energetske efikasnosti, u skladu s Evropskim standardima;
c) da identifikuju najvažnija i najkorisnija rješenja energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije za svoje potrebe ili potrebe preduzeća u kojem rade;
d) da primjenjuju efikasne alate za mjerenje i praćenje potrošnje energije;
e) da se upoznaju sa energetskim pregledom (audit);
f) da dobiju informacije o dostupnim finansijskim instrumente za ulaganja u energetsku efikasnost. Planiranje i vođenje malih biznisa i razvoj poduzetništva;
Obuku vode iskusni predavači, iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, zaposlenici CRPa, certificirani energetski savjetnici.

Ako vam treba savjet ili obuka na ovu temu javite nam se!
Kontakt e-mail: crp@crp.org.ba

0 0