This post is also available in: enEnglish

Pitanja okoliša se najbolje rješavaju uz učešće svih zainteresovanih građana u procesima donošenja okolišnih odluka.
Institucije vlasti obavezne su da informišu građane i nevladine organizacije, te da im omoguće dovoljno vremena kako bi mogli uzeti učešće u procesu donošenja okolišnih odluka. Da bi građani uzeli učešće neophodno je da budu informisani. Javnost treba imati precizne, tačne i pravovremene informacije. Rokovi za učešće javnosti moraju biti predviđeni u najranijoj mogućoj fazi, od samog početka prve faze procesa usvajanja nekog dokumenta, kada su sve opcije još uvijek otvorene, a prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Konačno, javne vlasti moraju uzeti u obzir rezultate učešća javnosti u procesu donošenja konačne odluke. Javnost također mora biti obaviještena o načinu na koji ovi rezultati su uzeti u obzir. Ako se javno mišljenje ne uzme u obzir prilikom donošenja odluka, vlasti moraju objasniti razloge za to.
CRP posjeduje veliko iskustvo u procesu uključivanja javnosti u procese donošenja okolišnih odluka. Kroz projekat „Sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save“, proveli smo niz aktivnosti koje su omogućile informisanje i edukaciju zainteresovanih strana (vlast, nadležne institucija, privredu, nevladine organizacije) i širu javnost o značaju plana upravljanja riječnim slivovima, te važnosti i načinima uključivanja građana u proces njegovog stvaranja.
CRP kroz svoje zagovaračke aktivnosti kontinuirano radi na uključivanju šire javnosti u procese donošenja odluka na svim nivoima vlasti.

Ukoliko vam treba dodatnih informacija o ovim aktivnostima, javite nam se.
Kontakt osoba je AMIR ZAHIROVIĆ
e-mail: amir@crp.org.ba