TENDERI

Naziv ugovora:

 

Nabavka i ugradnja 8 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradama osnovnih i srednjih škola na području TK”
Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-023-02

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za nabavku i  ugradnja 8 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradama osnovnih i srednjih škola na području TK, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

 1. Lično kod ugovornog organa na adresi:

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

radno vrijeme: ponedeljak – petak, 07:30 – 16:00

 1. Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP): OVDJE
 2. Zainteresiranim ponuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 17. juli 2023. godine (ponedeljak) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za gore navedene usluge  je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 43/2023 od 16. juna 2023. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih

PITANJA I ODGOVORI

PITANJE BR.1 Da li je za ugovorni organ prihvatljiv završen ugovor o Nabavci i ugradnji opreme i rekonstrukciji Trafostanica 110/x kv?

ODGOVOR  U dokumentu Instrukcije za ponuđače, u dijelu 13. SADRŽAJ PONUDE – DOKUMENTI KOJE PONUĐAČ MORA PRILOŽITI U PONUDI, Dio 3 : Ostala obavezna dokumentacija u tački 3.11 stoji: “U svrhu dokazivanja ispunjenja kriterija zahtijevanog tehničkog i profesionalnog kapaciteta ponuđača navedenih u okviru naredne tč. 21 a koji se odnose na iskustvo, ponuđač je obavezan da u sklopu ponude dostavi sljedeće dokumente: a. Kopije ugovorne dokumentacije za projekte navedene u Obrascu za dostavljanje ponude za ugovor o nabavi roba, što uključuje ugovore o poslovima sa instaliranim fotonaponskim sistemima uz detalje o snagama tih sistema”.

PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA

II.1.1) Naziv ugovora:

 

Nabavka i  ugradnja 8 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite

potrebe na zgradama osnovnih i srednjih škola na području TK

II.1.1) Referentni broj tenderske procedure:

2020 HR-BA-ME 388 /CRP T-023

V.1) Informacije vezane za poništenje tendera

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) poništava gore navedeni postupak javne nabavke, objavljen 05. maja 2023. godine sa  rokom dostave ponuda 05. juni 2023. godine do 12:00 sati. Sesija javnog otvaranja ponuda je održana istog dana, 05. juna 2023. godine u 12:30. Zaprimljena je samo jedna ponuda. Postupak javne nabavke je poništen zbog toga što ni jedan ponuđač nije odgovarajući.

VI.3) Dodatne informacije:

Zvanična obavijest o poništenju ovog postupka javne nabavke je objavljena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 43/2023 (str. 234) od 16. juna 2023. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih. Za nabavku roba  će biti pokrenut novi postupak javne nabavke, o čemu će biti objavljena odgovarajuća obavijest.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA

Naziv poziva:

 

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”
Ref. broj: Referentni broj poziva: 2020/421-494 – GreenWorks – 2022    

 

Centar za razvoj i podršku CRP u konzorciju sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj CERD i Mrežom za ruralni razvoj u BiH MRRBiH u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva iz Bosne i Hercegovine za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine.

Rok za predaju prijedloga projekata je 29. juli 2022. do 16:00 časova

Smjernice za aplikante uključujući anekse u vidu dokumentacije koju je potrebno ispuniti prilikom predaje prijedloga projekata i dokumentacije za informisanje, su dostupne OVDJE.

 

Naziv ugovora:

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima dvije škole na području Tuzlanskog kantona, i to:

LOT 01: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Treštenica (općina Banovići);

LOT 02: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Mješovite srednje škole « Hasan Kikić » (grad Gradačac);  i

LOT 03 : Mašinski instalaterski radovi na objektima Osnovne škole Treštenica (općina Banovići) i Mješovite srednje škole « Hasan Kikić » (grad Gradačac)

Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-011

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

 1. Lično kod ugovornog organa na adresi:

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

radno vrijeme: ponedeljak – petak, 07:30 – 16:00

 1. Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP): OVDJE
 2. Zainteresiranim ponuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 5. maj 2022. godine (četvrtak) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 012/2022 od 4. marta 2022. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1:

U opisu PVC stolarije  je navedeno: “PVC profili su petokomorni sa dvije linije dihtovanja, dimenzija 70x70mm, bijele boje. Minimalna debljina vanjske stijenke PVC profila okvira i krila prozora je 3 mm sa minimalnim unutrašnjim ojačanjem od “U” čeličnog profila debljine min. 2,5 mm. Standardno unutrašnje ojačanje od “U” profila je debljine 1,5 mm i tu debljinu koriste svi proizvođači PVC stolarije. Da li mi kao ponuđači moramo navesti u napomeni da ćemo koristiti ovu debljinu profila?

Odgovor 1:

Uslovi postavljeni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu biti promijenjeni. Zbog činjenice da su u pitanju prozorske stijene velikih površina, debljina čeličnog profila od min. 2,5 mm treba onemogućiti horizontalne deformacije i vibracije prilikom korištenja prozora.

 

 

 

Naziv ugovora:

 

 

 

 

 

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima dvije škole na području Tuzlanskog kantona, i to:

LOT 01: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Turija (općina Lukavac);

LOT 02: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Mješovite srednje škole Čelić (općina Čelić);  i

LOT 03 : Mašinski instalaterski radovi na objektima Osnovne škole Turija (općina Lukavac) i Mješovite srednje škole Čelić (općina Čelić)

Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-010

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

 1. Lično kod ugovornog organa na adresi:

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

radno vrijeme: ponedeljak – petak, 07:30 – 16:00

 1. Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP): OVDJE
 2. Zainteresiranim pohttp://crp.org.ba/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/11/Tenderski-dosije-za-web_CRP-T-010.zipnuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12. januar 2022. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 069/2021 od 12. novembra 2021. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih

Tuzla 12.11.2021.

Naziv ugovora:

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima tri škole na području Tuzlanskog kantona, i to:

LOT 01: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Rainci Gornji (općina Kalesija),

LOT 02: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Špionica (grad Srebrenik);

LOT 03: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Džakule (grad Gračanica) ; i

LOT 04 : Mašinski instalaterski radovi na objektima osnovnih škola Rainci Gornji (općina Kalesija), Špionica (grad Srebrenik) i Džakule (grad Gračanica)

Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-006-02

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

 1. Lično kod ugovornog organa na adresi:

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

radno vrijeme: ponedeljak – petak, 07:30 – 16:00

 1. Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP): OVDJE
 2. Zainteresiranim ponuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 18. avgust 2021. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 37/2021 (str. 110) od 18. juna 2021. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih

 

Tuzla, 18.6.2021. godine.

PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA

II.1.1) Naziv ugovora:

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima tri škole na području Tuzlanskog kantona, i to:

LOT 01: Građevinsko-instalaterski radovi na objektu Osnovne škole Rainci Gornji (općina Kalesija),

LOT 02: Građevinsko-instalaterski radovi na objektu Osnovne škole Špionica (grad Gračanica), i

LOT 03: Građevinsko-instalaterski radovi na objektu Osnovne škole Džakule (grad Gračanica)

II.1.1) Referentni broj tenderske procedure:

2020 HR-BA-ME 388 /CRP T-006

V.1) Informacije vezane za poništenje tendera

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) poništava gore navedeni postupak javne nabavke, objavljen 26. marta 2021. godine sa  rokom dostave ponuda 26. maj 2021. godine do 12:00 sati. Sesija javnog otvaranja ponuda je održana istog dana, 26. maja 2021. godine u 12:30. Dvije firme su dostavile svoje ponude, obje za sva tri LOTa. Postupak javne nabavke je poništen zbog toga što za svaki LOT odnosno školu i najniže ponuđene cijene premašuju budžet koji je raspoloživ za planirane građevinsko-instalaterske radove.

VI.3) Dodatne informacije:

Zvanična obavijest o poništenju ovog postupka javne nabavke je objavljena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 34/2021 (str. 104) od 4. juna 2021. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih. Za radove na navedenim školama će biti pokrenut novi postupak javne nabavke, o čemu će biti objavljena odgovarajuća obavijest.

Naziv ugovora:

 

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima tri škole na području Tuzlanskog kantona, i to:

LOT 01: Građevinsko-instalaterski radovi na objektu Osnovne škole Rainci Gornji (općina Kalesija),

LOT 02: Građevinsko-instalaterski radovi na objektu Osnovne škole Špionica (grad Srebrenik); i

LOT 03: Građevinsko-instalaterski radovi na objektu Osnovne škole Džakule (grad Gračanica).

Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-006

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

a) Lično kod ugovornog organa na adresi:

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

radno vrijeme: ponedeljak – petak, 07:30 – 16:00

b) Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP): OVDJE

c) Zainteresiranim ponuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 26. maj 2021. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 19/2021 (str. 102) od 26. marta 2021. Godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih

Naziv ugovora:

 

 

 

Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima tri škole na području Tuzlanskog kantona, i to:

LOT 01: Građevinsko-instalaterski radovi na objektu Osnovne škole Klokotnica (općina Doboj Istok),

LOT 02: Građevinsko-instalaterski radovi na objektu Mješovite srednje škole Teočak (općina Teočak), i

LOT 03: Građevinsko-zanatski radovi na objektu Osnovne škole Stupari (općina Kladanj).

Referentni broj: 2020 HR-BA-ME 388 / CRP T-002

Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

 1. Lično kod ugovornog organa na adresi:

                       Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP)

                       Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

02. Na web-stranici Udruženja Centar za razvoj i podršku (CRP);

03. Zainteresiranim ponuđačima se tenderska dokumentacija može dostaviti i brzom poštom na njihov trošak.

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice CRP-a, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail crp@crp.org.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 24. februar 2021. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Centra za razvoj i podršku (www.crp.org.ba). Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 82/2020 (str. 106) od 18. decembra 2020. godine (http://www.sluzbenilist.ba/oglasi), a određene dopune i izmjene tog obavještenja objavljene su u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 84/2020 od 25. decembra 2020. godine (http://www.sluzbenilist.ba/oglasi).

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

PITANJA I ODGOVORI

PITANJE BROJ 1 : Da li se može ispuniti ručno dokumenti i priložiti (mislim na dokumente koji su skinuti s Vaše stranice i koje je potrebno dostaviti uz ponudu) ili trebamo otkucati pa printati?

ODGOVOR : Sve dokumente koji moraju biti dostavljeni u sklopu ponude je potrebno popuniti u elektronskoj formi, i zatim ih printati i priložiti uz ponudu. Izuzetak predstavljaju dokumenti obrazaca za finansijsku ponudu: “30_LOT 01 d4w_finoffer_4dot2_BiH_Klokotnica Teocak Stupari”, “30_LOT 02 d4w_finoffer_4dot2_BiH_Klokotnica Teocak Stupari” i “30_LOT 03 d4w_finoffer_4dot2_BiH_Klokotnica Teocak Stupari”, koje morate printati, a zatim printane verzije popuniti rukom, u rukopisu (ukupan iznos ponude, jedinične cijene, ukupne iznose, itd) te ih i potpisati i ovjeriti, i kao takve originale priložiti u ponudu.

PITANJE BROJ 2: Obzirom da se u Poglavlju 4, obrazac 4.4. Finansijski izvještaj, tačka 4.4.4. traži da se obavezno prilože propisno ovjereni finansijski Izvještaji firme za prethodne tri godine, a imajući u vidu da je rok za predaju finansijskih izvještaja za 2020. godini ovlaštenoj instituciji FIA-i 28.02.2021. godine, a rok za dostavljanje ponuda je 24.02.2021. godine, da li se mogu predati samo ovjereni finansijski izvještaji za 2018. i 2019. godinu, a da se za 2020. godinu unesu procijenjene vrijednosti, kao što će se unijeti procijenjene vrijednosti i za naredne dvije godine 2021. i 2022. godinu?

ODGOVOR : Pošto do isteka roka za dostavu ponuda (24.2.2021) niste obavezni imati ovjeren finansijski izvještaj za 2020. godinu dostavljen FIA-i, vaša ponuda treba da sadrži:

 • Ovjerene kopije finansijskih izvještaja za 2017., 2018., i 2019. godinu (odnosno za godine od početka vašeg poslovanja ako se radi o kraćem periodu);
 • Analogno tome, što se tiče popunjavanja tabele 4.4.4 (Poglavlje 4 – Obrazac 4.4 – Finansijski izvještaj), rubrika “Godina (-2)” se odnosi na 2017. godinu, rubrika “Godina (-1)” na 2018. godinu, a rubrika “Prošla godina” na 2019. godinu. “Tekuća godina” predstavlja 2020. godinu, i podaci koji se tu unose (iz nacrta izvještaja za 2020. godinu) predstavljaju procjenjene vrijednosti, kao i podaci za rubriku “Godina (+1)” koja podrazumijeva 2021. godinu”.

Istovremeno smo uočili i greške u zaglavlju tabele u tč. 4.4.2 (Godišnji promet za posljednje tri godine) u Obrascu 4.4. Tačna odnosno ispravljena tabela je sljedeća:

BAM ValutaGodina (-2)Godina (-1)Prošla godinaProsjek
U svojoj državi
U inostranstvu
Ukupno
PITANJE BROJ 3: Tenderskom dokumentacijim je navedeno da je krajnji rok za dostavljanje ponuda 17.februar 2021.godine. Iz vaših odgovora vidimo da je istek roka  za dostavljanje ponuda 24.02.2021.godine. Da li to znači da je produžen rok za dostavu ponude.
ODGOVOR 3: Obavijest o produženju krajnjeg roka za dostavljanje ponuda za tendersku proceduru Ref.br. 2020 HR-BA-ME 388/CRP T-002 je objavljena u Službenom listu BiH, broj 84 dana 25.12.2020. godine. Novi krajnji rok za dostavu ponuda je 24.02.2021. godine (srijeda) do 12.00 sati.

IZVJEŠTAJ O OTVARANJU PONUDA

Poštovani,

OVDJE možete pogledati izvještaj o otvaranju ponuda od dana 24.02.2021 godine za tendersku proceduru ref. br. 2020 HR-BA-ME 388/CRP T-002. Evaluacija pristiglih ponuda još uvijek je u toku.

Izvjestaj o otvaranju ponuda ref. br. 2020 HR-BA-ME 388/CRP T-002

25.02.2021. godine, Tuzla

Poštovani,

Vezano za tendersku proceduru sa identifikacionim brojem 2020 HR-BA-ME 388 /CRP T-002, za koju je rok za dostavu ponuda 24. februar 2021. godine do 12:00 sati a sesija javnog otvaranja ponuda istog dana u 12:30 sati u prostorijama CRP-a, ovim putem vas obavještavam o sljedećem:

1. Gore navedenoj sesiji otvaranja ponuda mogu prisustvovati isključivo predstavnici firmi koje su dostavile svoje ponude u predviđenom roku;

2. U svrhu pridržavanja epidemioloških mjera, biće dopušteno da sesiji otvaranja ponuda može prisustvovati samo po jedan predstavnik firme koja je dostavila ponudu;

3. Osoba koja će prisustvovati sesiji javnog otvaranja ponuda mora za tu svrhu imati pismeno ovlaštenje od strane firme koju predstavlja (i koju mora uručiti tajnici evaluacione komisije prije početka sesije otvaranja), kao i lični identifikacioni dokument sa fotografijom radi provjere svog identiteta.