CRP sa svojih šest uposlenika, koji su certificirani auditori za standard 50001, vode firme u procesu pripreme i uvođenja standarda. ISO 50001 standard za sistem upravljanja energijom, obezbjeđuje firmama i organizacijama racionalno upravljanje energijom i niže troškove poslovanja. ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama i kompanijama sa tehničkim i menadžment strategijama, da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu.
Uvođenje certifikata po međunarodnim standardima u mala i srednja preduzeća i obrte, omogućava podizanje kvaliteta poslovanja na veći nivo, povećanje efikasnosti i produktivnosti, jačanje sistema kontrole kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje konkurentnosti firme na tržištu, omogućavanje efikasnijeg nadzora procesa i troškova poslovanja, te upravljanje okolišem na kvalitetan način.

Ukoliko trebate dodatne informacije o Standardu za sistem upravljanja energijom ISO 50001, ili ga želite uvesti u vaše preduzeće ili organizaciju,kontaktirajte nas!
Kontakt osoba je EDIN ZAHIROVIĆ
e-mail: edin@crp.org.ba