R. br. Naziv školeGrad/Općina
1.Javna ustanova Osnovna škola "Banovići"
Banovići
2.
Javna ustanova Osnovna škola "Grivice"

Banovići
3.
Javna ustanova Osnovna škola "Grivice" PŠ "Oskova"

Banovići
4.

Javna ustanova Osnovna škola "Treštenica"
Banovići
5.Javna ustanova Osnovna škola "Seona" Aljkovići
Banovići
6.Javna ustanova Osnovna škola "Seona" Seona - Područna škola
Banovići
7.
Javna ustanova Osnovna škola "Čelić"
Čelić
8.
"Javna ustanova Osnovna škola ""Čelić""
PŠ ""Ratkovići"""

Čelić
9.
Javna ustanova Osnovna škola "Vražići"

Čelić
10.Javna ustanova Mješovita srednja škola Čelić

Čelić
11.Javna ustanova Mješovita srednja škola Doboj Istok
Doboj Istok
12.Javna ustanova Osnovna škola "Brijesnica"
Doboj Istok
13.Javna ustanova Osnovna škola "Brijesnica" - područna škola
Doboj Istok
14.Javna ustanova Osnovna škola "Stjepan Polje"
Gračanica
15.Javna ustanova Osnovna škola "Gornja Orahovica"
Gračanica
16.Javna ustanova Osnovna škola "Hasan Kikić"
Gračanica
17.Javna ustanova Osnovna škola "Soko" Područna škola "Piskavica"
Gračanica
18."Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica
Javna ustanova Gimnazija ""Dr. Mustafa Kamarić"
Gračanica
19.Javna ustanova Osnovna škola "Džakule"
Gračanica
20.Javna ustanova Osnovna škola "Džakule" Područna škola "Prijeko Brdo"
Gračanica
21.Javna ustanova Osnovna škola "Džakule" Područna škola "Buk"
Gračanica
22.Javna ustanova Osnovna škola "Hamdija Kreševljaković"
Gradačac
23.Javna ustanova Osnovna škola "Edhem Mulabdić" Međiđa Donja
Gradačac
24.Javna ustanova Osnovna škola "Hasan Kikić"
Gradačac
25.Javna ustanova Osnovna škola "Hasan Kikić" Područna škola Lukavac Gornji
Gradačac
26.Javna ustanova Osnovna škola "Hasan Kikić" Područna škola "Rajska"
Gradačac
27.Javna ustanova Osnovna škola "Hasan Kikić" Područna škola "Novalići"
Gradačac
28.Javna ustanova "Mehmed-beg Kapetanović - Ljubušak" Srnice Donje
Gradačac
29.Javna ustanova Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić"
Gradačac
30.Javna ustanova Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" Područna škola "Sibovac"
Gradačac
31.Javna ustanova Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" Područna škola "Mionica I"
Gradačac
32.Javna ustanova Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" Područna škola "Mionica III"
Gradačac
33.Javna ustanova "Mustafa Novalić"
Gradačac
34.Javna ustanova osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja donja
Gradačac
35.Javna ustanova osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja donja Područna škola Jelovče selo
Gradačac
36.Javna ustanova osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja donja Područna škola Zelinja srednja
Gradačac
37.Javna ustanova Osnovna škola "Rainci Gornji"
Kalesija
38.Javna ustanova Osnovna škola "Memići"
Kalesija
39.Javna ustanova Osnovna škola "Stupari"
Kladanj
40.Javna ustanova Osnovna škola "Stupari" Područna škola "Dubrava"
Kladanj
41.Javna ustanova Osnovna škola "Stupari" Područna škola "Tarevo"
Kladanj
42.Javna ustanova Osnovna škola "Lukavac mjesto"
Lukavac
43."Javna ustanova Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac
Javna ustanova Mješovita srednja škola Lukavac"
Lukavac
44.Javna ustanova Osnovna škola "Dobošnica" Dobošnica
Lukavac
45.Javna ustanova Osnovna škola "Dobošnica" Dobošnica Područna škola "Gornja Dobošnica"
Lukavac
46.Javna ustanova Osnovna škola "Dobošnica" Dobošnica Područna škola "Srednja Dobošnica"
Lukavac
47.Javna ustanova Osnovna škola "Gnojnica"
Lukavac
48.Javna ustanova Osnovna škola "Gnojnica" Područna škola u Kruševici
Lukavac
49.Javna ustanova Osnovna škola "Gnojnica" Područna škola u Berkovici
Lukavac
50.Javna ustanova Osnovna škola "Rapatnica"
Srebrenik
51.Javna ustanova Osnovna škola "Tinja"
Srebrenik
52.Javna ustanova Osnovna škola "Podorašje"
Srebrenik
53.Javna ustanova Osnovna škola "Podorašje" Područna škola "Lisovići"
Srebrenik
54.Javna ustanova Osnovna škola "Podorašje" Područna škola "Gornja Maoča"
Srebrenik
55.Javna ustanova Osnovna škola "Podorašje" Područna škola "Zahirovići"
Srebrenik
56.Javna ustanova Osnovna škola "Podorašje" Područna škola "Jasenica"
Srebrenik
57.Javna ustanova Osnovna škola "Duboki Potok"
Srebrenik
58.Javna ustanova Osnovna škola "Teočak"
Teočak
59.Javna ustanova Mješovita srednja škola Teočak
Teočak
60.Javna ustanova Osnovna škola "Bukinje"
Tuzla
61.Javna ustanova Osnovna škola "Pazar"
Tuzla
62.Javna ustanova Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla
Tuzla
63.Javna ustanova Osnovna škola "Breške"
Tuzla
64.Javna ustanova Osnovna škola "Simin Han"
Tuzla
65.Javna ustanova Osnovna škola "Simin Han" Područna škola u Požarnici
Tuzla
66.Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
Tuzla
67."Javna ustanova Osnovna škola ""Mejdan""
Javna ustanova Medicinska škola Tuzla"
Tuzla
68.Javna ustanova Osnovna škola "Jala"
Tuzla
69.Javna ustanova Mješovita srednja hemijska škola Tuzla i Javna ustanova Mješovita srednja škola Tuzla
Tuzla
70.Javna ustanova Osnovna škola "Slavinovići"
Tuzla
71.Javna ustanova Osnovna škola "Brčanska Malta"
Tuzla
72.Javna ustanova Osnovna škola "Sjenjak"
Tuzla
73.Javna ustanova Gimnazija "Ismet Mujezinović"
Tuzla
74."Javna ustanova Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
Javna ustanova Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla "
Tuzla
75.Javna ustanova Osnovna škola "Mramor"
Tuzla
76."Javna ustanovamješovita srednja Građevinsko-geodetska škola Tuzla
Javna ustanova mješovita srednja rudarska škola"
Tuzla
77.Javna ustanova Osnovna škola "Đurđevik"
Živinice
78.Javna ustanova Prva osnovna škola "Živinice"
Živinice
79.Javna ustanova Osnovna škola "Živinice Gornje"
Živinice
80.Javna ustanova Gimnazija Živinice
Živinice
81.Javna ustanova Mješovita srednja škola Živinice
Živinice