BH GREEN AWARDS 2021

Puni naziv/ime kandidata:

UG Eko-sport Šićki Brod, Tuzla

Ekološko – sportsko Udruženje građana “Eko – Sport” Šićki Brod da lokacijom na Jezeru Kop u Tulzi,  jedino je ekološko društvo na području Mjesnih zajednica koje se nalaze u industrijskoj zoni grada Tuzle.

Osnovni princpi Udruženja su:
1. Djelovanje i rad u pravcu sportske i ekološke revitalizacije Bosne i Hercegovine i izgradnje kapaciteta domaćih institucija, udruženja i privrednih subjekata u procesu europskih integracija i očuvanja prirode u skladu s međunarodnim ekološkim standardima.
2. Zalaganje za podizanje i razvijanje ekološke svijesti i zaštitu životne okoline.
3. Razvijanje sportova koji su direktno vezani za prirodu, boravak u njoj i njeno očuvanje.
4. Djelovanje u mnogo sekcija, koje su direktno vezane za prirodu, njen razvitak, očuvanje i zaštitu.
5. Borba protiv svih vidova diskriminacije u kontekstu ostvarivanja sportskih i ekoloških prava.
6. Edukacija građana, prvenstveno djece.
7. Tolerancija, demokracija i društveni razvoj.

 

 

GLASAJ

U najznačajnije aktivnosti ovog udruženja spadaju:

  • Promovisanje aktivizma na zaštiti i brizi o zdravlju životinja
  • Očuvanje jezera Kop Šićki Brod
  • Formiranje neformalne fb grupe građana za inicijativu zabrane izgradnje šljačišta na jezeru Kop
  • Briga i uređenje sadržaja na obalnom području jezera Kop-sadržaji namijenjeni djeci i odraslima
  • Potpisana saradnja sa JU OŠ „Bukinje“ u cilju uključenja đaka, ujedno i žitelja ovog područja u akcije uređenja prostora, izgradnje sadržaja (ljetna učionica) pošumljavanje, postavljanje kućica za ptice i sl.
  • Vlastito i kroz projekte saniranje prilaznog puta i objekata za boravak i druženje
  • Poribljavanje fonda jezera
  • Očuvanje ribljeg fonda

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte