BH GREEN AWARDS 2021

Puni naziv/ime kandidata:

Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“ Srbac

Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“ kroz projekte, obilježavanje međunarodno važnih datuma, ali i organizaciju i učešće na seminarima i omladinskim razmjenama iz svijeta ekologije daje doprinos u očuvanju i zaštiti životne sredine. Često se u Udruženju održavaju i radionice za djecu i mlade na temu ekologije i zaštite životne sredine, a jedna od najzanimljivijih je izrada prirodnih sapuna od kozjeg mlijeka, koja je održana više puta.

Obilježavanje važnih datuma sa mladima i djecom, jedna je od aktivnosti udruženja. Članovi Udruženja obilježavaju:
– Svjetski dan voda;
– Dan planete Zemlje;
– Svjetski dan zaštite životne sredine;
– Svjetski dan okeana.

 

 

GLASAJ

Projekti:

 • Projekat: „Kreativna ekologija“
  Cilj projekta je bio da se poveća ekološka svijest kod građana kako bi ih upoznali sa florom koja nas okružuje. U užem dijelu grada su postavljene pločice sa latinskim i domaćim nazivima drveća. Tokom projekta je održano nekoliko ekoloških radionica kako u UG „C.E.Z.A.R.“, tako i u Udruženju roditelja i djece sa posebnim potrebama „Izvor“. Akcenat radionica je bio na ukrašavanju saksija, sadnji cvijeća te na izradi eko poruka.
 • Projekat „Omladinski park“
  Cilj projekta bila je izgradnja zabavnog parka na zapuštenoj površini od 450 kvadrata. Mladi iz UG „C.E.Z.A.R.“ su dali veliki doprinos u izgradnji dječijeg igrališta, sportskih terena, kao i mjesta za odmor. Potreba za ovakvim organizovanjem je bila zaista velika i opravdana, samim nedostatkom parka, ali i ostalih zelenih površina i sportskih terena i igraonica. Projekat je imao ogromnu važnost budući da je na ovaj način nastalo prijatno okruženje za druženje djece i odraslih, kao i ostalih građana opštine Srbac.
 • Projekat „Uređenje gradskog parka“
  U Srpcu je postojao gradski park, koji nije završen i funkcionalan i mnogi građani nisu znali za njega. Nakon uspješne izgradnje Omladinskog parka, UG “C.E.Z.A.R.“ započinje uređenje gradskog parka, koji je na odličnoj lokaciji, kao i površini. Uređenjem parka mnogi stanovnici Srpca su dobili priliku da uživaju u prirodi nedaleko od centra grada, a park je postao i mjesto i za bezbrižnu dječiju igru.
 • Projekat „Mladi daju znak, vrijeme je za park“
  Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“ je obilježilo Međunarodni dan mladih početkom radnih akcija u parkovima. Iskrčen je teren, ofarban namještaj od paleta i klupice, a postavljeni su i novi elementi za dječije igralište.
 • Projekat „Idemo da (g)radimo“
  Realizacijom ovog projekta UG „C.E.Z.A.R.“ je dao svoj doprinos dodatnom uljepšavanju lokalne zajednice. Još jedno mjesto u Srpcu je postalo mjesto za okupljanje i druženja sugrađana svih uzrasta. Postavljeni su sto, klupe, kante za otpad, a takođe je ofarbana metalna konstrukcija sprava za vježbanje.
 • Projekat „Mladi u akciji“.
  U okviru projekta „Mladi u akciji“, oko 20 članova Lokalnog Volonterskog servisa Srbac, koji djeluje u sklopu Udruženja građana C.E.Z.A.R.“ posadilo je sadnice i formiralo Aleju volontera u gradskom parku. Takođe, postavljene su klupe, kante za otpad i mreža za odbojku.
 • Projekat „Značaj neformalnog obrazovanja: Evropska divlja mačka (Felis silvestris) kao primjer vrste“ Ovaj projekat ima za cilj da ukaže na važnost neformalnog obrazovanja u očuvanju biodiverziteta sa primjerom evropske divlje mačke. Kroz projekat će biti prikazano kako neformalno obrazovanje različitih dijelova lokalnih zajednica, npr. djeca u vrtic ima, uc enici osnovnih i srednjih škola i slično mogu imati značajan doprinos u očuvanju ove vrste, koja je ugrožena s irom Evrope zbog fragmentacije stanis ta i hibridizacije sa domac im mac kama. U osni i Hercegovini se ova vrsta smatra predatorom, s legalnim lovom tokom cijele godine. U okviru projekta su postavljene kamere na nekoliko lokacija širom opštine, održano je nekoliko edukacija sa djecom i intenzivno se izlazi na teren sa mladima. Projekat će biti uokviren promotivnim filmom.
 • Projekat “Sva lica aktivizma” Članovi Udruženja građana “C.E.Z.A.R.” snimili su film o ardači kojim su željeli skrenuti pažnju na ekološki problem u ovom prirodnom rezervatu, a njihov film se našao među pet najboljih. Poruka filma: “Čovjek je dio prirode, njegov rat protiv nje je neizbježno i rat protiv njega samog”.
 • Projekat “BelEkoBo” Prvi Erasmus+ projekat na kojem je Udruženje građana “C.E.Z.A.R.” partner. Mladi iz Srpca će na ljeto na ardači ugostiti mlade iz Belgije.
 • Omladinska razmjena „Save our water“
  Tadašnja volonterka UG „C.E.Z.A.R.“, danas omladinski radnik u Udruženju, uzela je učešće na omladinskoj razmjeni „Save our water“ u okviru Erasmus+ programa, a u organizaciji Inženjera zaštite životne sredine iz Novog Sada.

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte