BH GREEN AWARDS 2021
2021
Alaja d.o.o. Sarajevo

Alaja d.o.o. Sarajevo

Preduzeće Alaja d.o.o. Sarajevo fokusirano je na digitalizaciju poslovnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Alaja d.o.o. je početkom 2020. godine kreirala proizvod po imenu PROJECT: Adam koji predstavlja digitalnu karticu za razmjenu poslovnih podataka između dvije strane i pohranjivanje istih u aplikaciji.

PROČITAJ VIŠE
2021
Nacionalni park Una

JP Nacionalni park Una

Primarni cilj i permanentna zadaća JP NP Una je zaštita i očuvanje svih prirodnih, kulturno-historijskih i drugih vrijednosti koje se nalaze u području NP Una.

PROČITAJ VIŠE
2021

Violeta d.o.o. Grude

Misija preduzeća Violeta kaže: „stvaramo visokokvalitetne proizvode i usluge čineći svakodnevni život boljim i jednostavnijim.“

PROČITAJ VIŠE
2021
JP Gradska Čistoća Gradiška

JP Gradska čistoća Gradiška

Komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška obavlja djelatnosti koje su od posebnog društvenog interesa, a koje se odnose na prikupljanje i odvoz otpada sa područja grada Gradiška, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina i saobraćajnica.

PROČITAJ VIŠE
2021
JP Komrad, Bihać

JP Komrad Bihać

Javno preduzeća Komrad zaduženo je da Grad Bihać održava lijepim i čistim. Misija preduzeća je : Zadovoljstvo potrošača kroz kontinuirano pružanje komunalnih usluga visokog kvaliteta po prihvatljivim cijenama. Zadovoljstvo zaposlenika pružanjem sigurne radne sredine te mogućnošću razvoja i napredovanja.

PROČITAJ VIŠE
2021

Hotel Plivsko jezero Jajce

Hotel Plivsko jezero Jajce je poslovni subjekat lociranom na jednom od najljepših bosanskohercegovačkih jezera, Plivskom jezeru, koje kristalno čistom vodom smaragdno zelene boje ostavlja bez daha.

PROČITAJ VIŠE

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte