BH GREEN AWARDS 2021
2021

Grad Bihać

Grad Bihać je Sporazumu gradonačelnika pristupio 2010. godine,čime su se usmjerile aktivnosti na smanjenju energetske potrošnje i pripadajućih emisija stakleničkih plinova.

PROČITAJ VIŠE
2021

Grad Cazin

Grad Cazin među svojim građanima promoviše zaštitu životne sredine putem lokalne radio televizijske stanice, kao i distribucijom promotivnih letaka i brošura u centru za pružanje usluga građanima, te prilikom realizacije mnogobrojnih projekata iz oblasti okoliša.

PROČITAJ VIŠE
2021

Općina Bosanska Krupa

U okviru drugog paketa mjera za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih virusom korona (COVID-19) od strane Općinskog načelnika donesen je i akt Program javnih radova na području općine Bosanska Krupa „Javnim radom za zajednicu i čist okoliš koji se temeljio na društveno korisnom radu .

PROČITAJ VIŠE
2021

Općina Kakanj

Općina Kakanj posljednjih godina realizacijom različitih ekoloških projekata ulaže velike napore u poboljianje stanja kvaliteta življenja stanovnika općine Kakanj, te s tim u vezi i napore na zaštiti prirode kao jednoj od sastavnica okoline.

PROČITAJ VIŠE

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte