BH GREEN AWARDS 2021

Puni naziv/ime kandidata:

Grad Cazin

Grad Cazin među svojim građanima promoviše zaštitu životne sredine putem lokalne radio televizijske stanice, kao i distribucijom promotivnih letaka i brošura u centru za pružanje usluga građanima, te prilikom realizacije mnogobrojnih projekata iz oblasti okoliša. Grad Cazin na najbolji mogući način rješava svoje tekuće okolišne probleme i tako stvara bolje životno okruženje u svojoj lokalnoj zajednici. U toku 2020. godine je izrađen i usvojen Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) i Grad Cazin je potpisnik Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena.

 

GLASAJ
  • Grad Cazin među svojim građanima promoviše zaštitu životne sredine putem lokalne radio televizijske stanice, kao i distribucijom promotivnih letaka i brošura u centru za pružanje usluga građanima, te prilikom realizacije mnogobrojnih projekata iz oblasti okoliša.Grad Cazin na najbolji mogući način rješava svoje tekuće okolišne probleme i tako stvara bolje životno okruženje u svojoj lokalnoj zajednici. U toku 2020. godine je izrađen i usvojen Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) i Grad Cazin je potpisnik Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena.
    Vezano za javni sektor Grad aktivno radi na pripremi novih projekata unapređenja energetske efikasnosti javnih administrativnih objekata (urađeni su detaljni energetski pregledi za 10 objekata gradske uprave, JP i JU) te je urađena Studija izvodljivosti za instalaciju novih energetski efikasnih sistema javne rasvjete u Gradu Cazinu. U 2021. godini će se u partnerstvu sa UNDP-om i Fondom za zaštitu okoliša F BiH raditi na izradi zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.Vezano za sektor komunalnog otpada Grad Cazin u partnerstvu sa općinama Bosanska Krupa i Bužim realizira projekat uspostavljanja zajedničkog centra za upravljanje otpadom.U okviru “Inicijativa za zeleniju i održiviju budućnost (GO Geen initiative) drugu godinu zaredom će se provesti sadnja 1000 stabala na užem području Grada.U proteklom periodu Grad je realizirao projekte energetske efikasnosti objekta gradske uprave, te objekata „Stare Gimnazije“, OŠ Gornja Koprivna, JU Dječije obdanište „Hasnija Omanović“, Sportske dvorane i Kulturnog centra u Cazinu u 2020/2021 godini Grad Cazin je sufinansirao projekat unapređenja energetske efikasnosti Osnovne škole Cazin II u okviru kojeg je zamjenjena vanjska stolarija i zamjenjen kotao na ugalj sa kotlom na pelet.

    U Gradu Cazin u prethodnih 12 mjeseci nije prijavljen/zabilježen niti jedan ekološki incident.

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte