BH GREEN AWARDS 2021
2021

JU OŠ HARMANI II, BIHAĆ

JU OŠ „Harmani II“ već dugi niz godina aktivno promoviše i zalaže se za zaštitu okoliša i životne sredine. Učenici OŠ „Harmani II“ su aktivni članovi Unskih smaragda čiji je najveći zadatak staviti rijeku Unu u funkciju turizma i na njoj razvijati dječji ekološki, rekreacijski, naučni i kulturni turizam, promovirati njene prirodne ljepote od kojih bi se moglo bolje i kvalitetnije živjeti, te vrijednosti NP „UNA“.

PROČITAJ VIŠE
2021

JU OŠ VELIKA KLADUŠA

Naša ustanova je već dugi niz godina aktivna u ekološkom smislu, kroz brojne lokalne aktivnosti (Let’s do it, uređenje enterijera i eksterijera škole), radionice i edukacije o Ekologiji, recikliranju i obilježavanju značajnijih datuma kroz sekcije, grupne i individualne projkete kao i takmičenja na općinskom nivou.

PROČITAJ VIŠE
2021

JU OŠ FRA LOVRO KARAULA, LIVNO

Kao ravnateljica ove Škole odlučila sam istu nominirati zbog mnogobrojnih aktivnosti kojima se učitelji s učenicima bave – edukacije o zaštiti okoliša, edukacije o razvrstavanju otpada, predstavljanje Škole i grada na međunarodnim natjecanjima, recikliranje i sl.

PROČITAJ VIŠE
2021

JU OŠ SVETI SAVA ROGATICA

Od 2019.godine smo dio Međunarodnog projekta Eko škola. Svake školske godine radimo Plan akcije Eko škole, sa brojnim ekološkim aktivnostima. Imamo aktivne Eko odbor i Eko patrole Škole. Prošle školske godine smo učestvovali na Međunarodnom takmičenju Eko reporteri i sarađivali smo sa Školom iz Velsa.

PROČITAJ VIŠE
2021

JU DRUGA GIMNAZIJA MOSTAR

U svrhu razvijanja ekološke svijesti učenika istvaranja što bolje radne atmosfere za učenje o načelima i principima održivog razvoja i zaštite životne sredine JU Druga gimnazija Mostar je škola koja nastoji pružiti što bolje uslove za napredovanje učenika kroz nastavne i vannastavne aktivnosti.Izabrali smo 22.4. (Dan planete Zemlje) za datum obilježavanja Dana škole,kako bi i na taj način promovisali značaj očuvanja i zaštite naše planete.

PROČITAJ VIŠE
2021

JU OŠ „Ivo Andrić“, Banja Luka

Da bismo pokrenuli svijest ljudi o potrebi poduzimanja mjera zaštite životne sredine potrebno je sistemski rješavati probleme i raditi aktivno na promociji ideja kojima se može uštediti energija i sačuvati zdravlje.

PROČITAJ VIŠE
2021
Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Spomenik parkovske arhitekture Univerzitetski grad je zaštićeno područje VI kategorije, locirano u centru Banjaluke. Ujedno ima namjenu i univerzitetskog kampusa u Banjaluci.

PROČITAJ VIŠE
2021
JU Osnovna škola “Ahmet Hromadžić“ Bosanski Petrovac

JU Osnovna škola “Ahmet Hromadžić“ Bosanski Petrovac

Našu školu nominujemo za dodjelu nagrade iz više razloga ,a navest ćemo neke od najvažnijih:

PROČITAJ VIŠE
2021
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Filozofski fakultet i studijski programi na Filozofskom fakultetu nastoje biti, a u mnogočemu već i jesu, etički i društveni korektiv pri realizaciji ciljeva programa za održivi razvoj.

PROČITAJ VIŠE
2021
JU OŠ MILAN RAKIĆ DOBOJ

JU OŠ MILAN RAKIĆ DOBOJ

Osnovna škola Milan Rakić prepoznata je od strane lokalne zajednice i grada Doboja, kao „zajednica“ koja ima za cilj očuvanje prirodne sredine.

PROČITAJ VIŠE
2021
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Opća gimanzija Katoličkog školskog centra “Bl. Ivan Merz” Banja Luka

Tijekom proteklih godina u našoj školi se sve više potiče popularizacija tema iz ekologije i značaj podizanja ekološke svijesti. Kroz redovnu nastavu, kao i rad Biološke sekcije, na simboličan način obilježavamo Dan planete Zemlje, Svjetski dan šuma, Svjetski dan voda, Dan zaštite životinja, Dan biološke raznolikosti i zaštite okoliša.

PROČITAJ VIŠE
2021

JU Behram-begova medresa u Tuzli

Od 2006. godine aktivno djeluje ekološka sekcija u JU Behram-begovoj medresi u Tuzli. Pod mentorstvom prof. Edina Brigića kao voditelja, učenici ove sekcije aktivno sudjeluju u eko-projektima i promociji vrijednosti zaštite životne sredine na lokalnom, gradskom, državnom, pa i regionalnom nivou, sarađujući sa drugim školama, mjesnom zajednicom, NVO i Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

PROČITAJ VIŠE
2021
JU MSŠ KLJUČ

JU MSŠ KLJUČ

JU Mješovita srednja škola Ključ zajedno sa članovima Vijeća učenika aktivno, kvalitetno i praktično doprinosi promociji i zaštiti okoliša životne sredine.

PROČITAJ VIŠE
2021
Javna ustanova Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje

Javna ustanova Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje

Javna ustanova Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje je ustanova koja se uz svoju redovnu djelatnost zalaže za očuvanje prirode i životne sredine u Gornjem Vakufu – Uskoplju.

PROČITAJ VIŠE
2021
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

JU „Dječije obdanište“ Banovići

Javna ustanova „Dječije obdanište“ Banovići, je predškolska ustanova za čuvanje, njegu i odgoj djece od 6mjeseci do polaska u školu. Trenutno zbrinjava 117 djece podijeljenih u 5 odgojnih grupa, od jasličke do školske grupe.

PROČITAJ VIŠE
2021
Mostar, JU “Dječiji vrtići Ciciban“ Mostar, OJ “Cernica“

Mostar, JU “Dječiji vrtići Ciciban“ Mostar, OJ “Cernica“

Svako dijete samim svojim postojanjem ima pravo na čist i zdrav okoliš koji mu omogućava skladan rast i razvoj.

Djeci je ovo temeljno pravo zagarantovano u Konvenciji o pravima djeteta.

PROČITAJ VIŠE

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte