BH GREEN AWARDS 2021

Puni naziv/ime kandidata:

Rijeke Bosne i Hercegovine -Budi promjena

Neformalna grupa osnovana početkom 2020. godine za godinu dana okupila je preko 33.000 članova. Svojim radom ova grupa je motivirala i aktivirala više hiljada građanki i građana da organizuju akcije čišćenja divljih deponija, posebno korita rijeka. Broj članova grupe za sam za sebe govori koliko je uticaj ove grupe na ekološki aktivizam i osvješćavanje građanki i građana Bosne i Hercegovine.

Pored akcija čišćenja, postavljaju lovačke kamere za otkrivanje i dokumentovanje počinilaca kako bi se nadležne komunalne i inspekcijske službe obavijestile o slučajevima uništavanja prirode.

 

 

 

GLASAJ

Cilj ove neformalne grupe građana jeste da javnim objavljivanjem i pozitivnih i negativnih primjera grupa potiče sve više ljudi svih dobnih skupina da štite prirodu, da se odgovornije ponašaju i da svojim djelovanjem utječu na svoje okruženje.

Uz organizovanje svojih akcija, članovi grupe se aktivno uključuju u sve kampanje koje realizuju druge organizacije i grupe organizacija, kao što su Čuvari rijeka, Eko-BiH mreža, mreža Eko HUBova.

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte