BH GREEN AWARDS 2021

Puni naziv/ime kandidata:

Armin Amidžić, Bihać

Armin Amidžić je jedan od osnivača “ABC udruženja” iz Bihaća koje je postalo prepoznatljivo ne samo u Bihaću nego u cijeloj Bosni i Hercegovini zbog promocije rijeke Une i prirodnih ljepota Grada Bihaća.

U sklopu “ABC udruženja” pokrenuo je projekat koji se zove “I love Una” gdje je okupljeno 40.000 ljudi na Facebooku i gdje se svakodnevno objavljuju fotografije rijeke Une i tekstovi vezani za rijeku. Organizirano je i natjecanje za najbolji stih i najbolju fotografiju rijeke Une, te sada u arhivi imaju preko 200 stihova koji govore o rijeci Uni.

GLASAJ

Nebrojeno puta je organizirao akcije čišćenja rijeke Une, a od 2019. godine kao v.d. direktor Turističke zajednice Grada Bihaća započeo je veliku eko akciju “EKO RAFTING” s ciljem da se uljepša vodeni put Unskoj regati ali i svim drugim veslačima koji dolaze na Unu. Primarni cilj je bio ukazati na značaj koji ekološka svijest, kao dio društvene svijesti, ima u uspostavljanju ravnoteže čovjeka i njegovog okoliša.

Naime, sve rafting agencije, zajedno sa kajakašima, roniocima, ali i svim drugim zainteresiranim građanima koji će veslajući Unom od Martin Broda do Grmuše, pobrinuti se da Una i dalje zasluženo nosi epitet najčišće rijeke.

Osim toga, Armin je sa svojim drugovima odlučio da se aktivno uključi u lokalnu politiku. Na posljednjim izborima njih šest je ušlo u vijeće i tamo pokušavaju aktivno da utiču na odluke koje se tiču njihovog grada i da mijenjanu politiku iznutra.

Kada je postojala namjera da se gradi hidrocentrala u Nacionalnom parku Armin Amidžić je obavještavao građane o svim dešavanjima i bio je protiv bilo kakve izgradnje na rijeci Uni. Na njegovu inicijativu organizirani su mirni protesti 2015. godine protiv gradnje hidrocentrala na rijeci Uni, a inicijator je i „Deklaracije o zaštiti rijeke Une” koja je jednoglasno usvojena na 58. sjednici Gradskog vijeća Bihać u oktobru 2020. godine.

“Deklaracija koja je usvojena podržava privredni, ekonomski i drugi razvoj Grada Bihaća zasnovan na ekološkim principima. Ona će biti moralna prepreka svim budućim sazivima gradskog vijeća kada je u pitanju rijeka Una a ovaj korak ide ka trajnoj institucionalnoj zaštiti kojim nastavljamo naslijeđe koje nam je čuveni ekolog i osnivač Unskih smaragda Boško Marjanović ostavio u amanet” – istakao je vijećnik Amidžić.

Armin je inicijator i potpisivanja Deklaracije ”Grad/Općina bez brana” te se Grad Bihać kao osma lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini priključio Koaliciji za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine.

Kao direktor Turističke zajednice Grada Bihaća potpisao je sporazum o suradnji za realizaciju četiri projekta na koje se Turistička zajednica kandidirala. Radi se o projektima “(Ne)vidljivi pejzaž – Garavice, uređenje “Kraljevskih otoka Jotani”, projekat izgradnje terena za odbojku na pijesku, te izgradnja dječijeg igrališta za djecu s poteškoćama u kretanju, od čega će organizacija IPSIA obezbijediti financijska sredstva od 63.000 KM, dok će određeni projekti imati i druge sufinansijere.

S ciljem obnove zelenih površina u Gradu Bihaću pokrenu je zajedno sa Zelenim razvojnim centrom” akciju “Posadi svoj hlad” i tim povodom je podijeljeno i zasađeno stotinu sadnica bijelog jasena.

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte