Puni naziv kandidata: Muhamed Garib, Mostar

Muhamed Garib je inžinjer poljoprivrede koji radi i djeluje po principima permakulture – tj. pristupa biljkama i zemlji isključivo na prirodan način (bez ikakvih vještačkih đubriva i pesticida); Radi na permakulturnom imanju u blizini Mostara, gdje je skupio ogromno iskustvo i znanje o regenerativnoj poljoprivredi, koje nesebično dijeli sa drugima. Odličan mentor i trener u oblasti permakulture i na razne teme poljoprivrede.

GLASAJTE

Osoba koja povećava motivaciju drugih osoba u zajednici za učešće u aktivnostima očuvanja prirode i životne sredine, a posebno kod dijece. Jedan od mentora kampanje Ja sadim, a ti? koja broji preko 11 hiljada članova. Veliki aktivista u borbi zaštite okoliša i očuvanja biodiverziteta, volonter na mnogim incijativama održavanje čistoće okoliša : sadnja drveća i biljaka na javnim površinama, čišćenje i skupljanje otpada, planiranje i sadnja urbanih jestivih vrtova. Muhamed kao pojedinac pomaže u očuvanju okoline tako što održava čistoću u svom okruženju. Pazi da smeće ide u odgovarajuće mjesta/kanta, koristi . Zagovornik “ponovne upotrebe” stvari, davanja nove vrijednosti staroj stvari koja je trebala da ide na otpad. Osoba koja svojim radom i djelovanjem povećava svijest o važnosti očuvanja okoline i podstiće druge da se uključe u slične aktivnosti. Za Muhameda kažemo da je zajubljen u biljke i prirodu.

 

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2023

GRAD/OPĆINA/OPŠTINA

GLASAJTE
2023

ŠKOLE

GLASAJTE
2023

OBDANIŠTA

GLASAJTE
2023

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

GLASAJTE
2023

POSLOVNI SUBJEKTI –

PREDUZEĆA

GLASAJTE
2023

ORGANIZACIJE/UDRUŽENJA

/FONDACIJE

GLASAJTE

Raspored kandidata na stranici formiran je na osnovu hronološkog prijema prijava.