This post is also available in: enEnglish

CRP je osnovan 2005. godine, od kada djelujemo kao grupa posvećenih profesionalaca i entuzijasta koja u području energetske efikasnosti, primjene obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena i održivog razvoja  posjeduje respektabilna znanja i vještine u:  

 • Izradi stručnih i razvojnih planskih dokumenata u oblasti energetske efikasnosti, zaštite okoliša i prilagođavanju klimatkih promjena;
 • Izradi i realizaciji lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata;
 • Edukaciji i savjetovanju pojedinaca, institucija i firmi;
 • Provođenju i izradi energetskih pregleda i certificiranju objekata;
 • Izradi cost-benefit i drugih ekonomskih-finansijskih analiza;
 • Analizi stanja okoliša, izradi prijedloga mjera za poboljšanje te njihovoj komparativnoj analizi,
 • Animiranju, konsultovanju i poticanju učešća građana u okolišnom odlučivanju;
 • Mjerenju i izradi izvještaja o energetskom stanju elemenata zgrada, postrojenja i sistema te njihovim emisijama u okoliš;
 • Pripremi za uvođenje i monitoringu realizacije standarda energetske efikasnosti (ISO-50001);
 • Izradi analiza u oblasti društvenog razvoja,
 • Primjeni evropskih znanja, politika, i praksi u navedenim oblastima.