Radni ručak sa medijima

Radni ručak sa medijima

13.06.2017. godine EFEKT mreža i CRP organizovali su radni ručak sa medijima u Tuzli. Neke od tema o kojima se razgovaralo i koje su predstavnicima medija bile interesantne su:  Gdje se nalazi BiH 2017. godine ako govorimo o zaštiti okoliša i energetskoj efikasnosti? Da li usvajanje zakona o Energijskoj efikasnosti Federacije BiH znači da ćemo krenuti naprijed? Na koji način možemo doći do fondova i ulagati u zaštitu životne sredine?

Odgovore na ova i sva druga vaša pitanja dali su govornici: Amir Zahirović-  koordinator EFEKT mreže i Alma Tihić- koordinator za komunikaciju ispred CRPa i EFEKT mreže.

Amir Zahirović je ukazao na značaj zakona o energijskoj efikasnosti koji je nedavno usvojen. „Njegovo usvajanje samo po sebi je značajno, ali pred sve nas postavlja nove obaveze i mnogo posla. Zakon je neophodno implementirati u praksi a CRP i EFEKT mreža pokrenule su niz aktivnosti u tom smijeru. Nakon velike kampanje koja je vođena da se zakon usvoji, sada radimo sa predstavnicima kantonalnih institucija i jedinica lokalne samouprave da ih informišemo i motivišemo da zakon implementiraju u praksi. To će biti dugotrajan proces ali pozitivni pomaci u praksi već sada su vidljivi. Znataj broj općina/opština je krenuo sa izradom Akcionih planova energetske efikasnosti a CRP je trenutno mentor za 16 općina koje su ušle u proces. Urađene su i tri radionice za predsvanike svih kantona na kojima su upoznati sa time koje je obaveze zakon nametnuo kantonima. Sve te aktivnosti radimo u saradnji sa entitetskim Fondovima za zaštitu okoliša, resornim entitetskim ministarstvima i Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju GIZ“.

Alma Tihić u svome obraćanju medijima govorila je o tome kako mediji izvještavaju o temama energetske efikasnosti, te šta je bitno u našoj obostranoj saradnji?. „Mediji vole skandalozne vijesti, EE kao takva nije zanimljiva za medije i javnost, sve dok se ne desi neka ekološka katastrofa pa se pokušavaju naći određena rješenja. Mi kroz ovakve skupove sa predstavnicima medija želimo potaknuti novinare da razmišljaju dugoročno i da u energetskoj efikasnosti prepoznaju potencijal. Da izvještavaju afirmativno i pozovu donosioce odluka, građane i svoje kolege da se edukuju i da u praksi pokažu pozitivne primjere. Ne mora biti sve tako crno. Građani ne znaju kakve i kolike posljediće trpimo zbog zagađenja ili zbog neispunjavanja međunarodnih obaveza, kao ni koliko novca bi nam bilo na raspolaganju da ispunimo neke od njih“ – zaključila je Alma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.