Završetak obuke za nadzorne organe u RS

Završetak obuke za nadzorne organe u RS

16.5. -U Banja Luci, u hotelu Jelena,održava se 2. blok obuke za nadzorne organe i članove komisija za tehnički pregled objekata u Republici Srpskoj. Drugi blok traje dva dana. Obuka se realizuje u okviru programa “NovEE zgrade RS – za uštede”, čiji je cilj jačanje primjene mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu. Sa današnjim programom završava se obuka za 30 polaznika, koji su imali priliku, u toku posljednja dva dana, slušati renomirane stručnjake iz oblasti energetske efiksnosti u zgradarstvu poput  Darije Gajić, sa  Arhitektonsko – građevinsko – geodetskog fakulteta u Banja Luci , Petra Gvere sa Mašinskog fakulteta u Banja Luci i Ervina Đembera iz Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla.

Program se realizuje u organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Poticanje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ kroz program „NovEE zgrade RS – za uštede“

Cilj obuke je da polaznici budu u stanju primijeniti sadržaj obuke u obavljanju zadataka i poslova vezanih za primjenu zahtjeva i principa energetske efikasnosti u zgradarstvu. Zahtjevi se odnose na primjenu važeće legislative o energetskoj efikasnosti u oblasti zgradarstva – Zakon o energetskoj efikasnosti u Republici Srpskoj, uključujući i set pravilnika koji uređuju pomenutu oblast.

Leave a Reply

Your email address will not be published.