SVJETSKI DAN JE ENERGETSKE EFIKASNOSTI, A GDJE SMO MI?

SVJETSKI DAN JE ENERGETSKE EFIKASNOSTI, A GDJE SMO MI?

Svjetski dan energetske efikasnosti obilježava se svake godine 5. marta u čast prvog sastanka svjetskih eksperata, održanom na ovaj dan 1998. god. u Austriji, na kojem su razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rješenjima.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) procjenjuje da će se u svijetu potrošnja energije povećati za 40% tokom naredne dvije decenije, što znači da vlade svih zemalja treba da sprovode posebne mjere.

Povodom 5. marta Svjetskog dana energetske efikasnosti, Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla želi javnosti naglasiti:

KOJI JE ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI?

ŠTA JE DO SADA URADILA BiH U OBLASTI ENERGETSKE EFIKANOSTI?

ZA ŠTA SE ZALAŽE CRP?

Dva dominantna i usko povezana problema sa kojima se svijet danas suočava jesu, sa jedne strane, nedostatak i nesigurnost u snabdijevanju energijom i sa druge strane, zagađenje okoliša i klimatske promjene kao posljedica prekomjerne potrošnje energije. Jedan od načina da se negativni uticaji smanje i da se pozitivno utiče na održivi razvoj jeste efikasno korištenje energije. Energetska efikasnost nas čini manje osjetljivim na nestašicu energije, smanjuje zagađenje i direktno utiče na poboljšanje životnih uslova. Energetska efikasnost podrazumijeva niz mjera koje se poduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.

Bosna i Hercegovina je, pored ostalih međunarodnih akata, 27. jula 2006. godine, odlukom Predsjedništva, ratificirala Ugovor „Sporazum o uspostavljanju energetske zajednice“, čime je naša država preuzela niz obaveza i rokova kojih je obavezna pridržavati se.

Sa velikim zakašnjenjem FBiH je 15. marta 2017. godine konačno usvojila Zakon o energetskoj efikasnosti i na taj način do neke mjere uskladila svoj pravni okvir sa Energetskom zajednicom. Međutim, pred donosiocima odluka je dug put ka izvršavanju svih preuzetih obavaza iz „Sporazuma o uspostavljanju energetske zajednice“, što uključuje donošenje niza podzakonskih akata, pravilnika i priručnika kao i implementaciju svega toga.

Budući da je više od 10 godina prošlo od preuzimanja obaveza prema Energetskoj zajednici, ovim saopštenjem Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, želi donosioce odluka još jednom podsjetiti i upozoriti na činjenicu da je Bosna i Hercegovina obavezna ispunjavati preuzete međunarodne obaveze i rokove.

Energetska zajednica je u decmbru prošle godine najavila da će proširiti sankcije protiv BiH zbog kršenja obaveza iz Sporazuma o Energetskoj zajednici. Najavljeno je da će Ministarski savjet produžiti postojeće sankcije zbog neimplementiranja mjera iz sporazuma, a dodatne sankcije će biti u vidu suspenzije prava zemlje u okviru Zajednice. Ove mjere se donose zbog neispunjavanja obaveza u sklopu Drugog energetskog paketa u sektoru gasa, zbog neispunjavanja Direktive o količini sulfata u gorivima i zbog neispunjavanja obaveza iz Trećeg energetskog paketa. Isto tako prema riječima Janeza Kopača, sekretara Sekretarijata EZ, postupak će biti pokrenut zbog davanja garancija od strane FBiH izgradnji bloka VII u Termoelektrani Tuzla s Kineskom uvozno-izvoznom bankom, čime je prekinut proces procjene državne pomoći od strane Komisije za državnu pomoć.

Energetska zajednica priprema i novi predmet protiv BiH u oblasti električne energije jer, kako su istakli, ni u jednom entitetu još nije odvojena distribucija električne energije od proizvodnje i ponude. Iako je tržište električnom energijom formalno liberalizovano, u praksi i dalje dominiraju isti monopolisti kao i u ranijem periodu, a i dalje nema naznaka da će se započeti s energetskom berzom u regionu.

Kao udruženje koje ima ogromno iskustvo u realizaciji projekata energetske efikasnosti, zahtijevamo od donosioca odluka odgovorno ponašanje i ispunjavanje preuzetih obaveza.

Ponavljamo da ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije omogućava zapošljavanje velikog broja ljudi na veoma širokom geografskom području kroz povećan angažman domaćih firmi i radne snage. Posebno domaće industrije izolacionih građevinskih materijala, ekoloških energenata i sistema za proizvodnju toplinske energije kao i stručnjaka iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.