Predstavljena prva tipologija javnih zgrada u BiH

Predstavljena prva tipologija javnih zgrada u BiH

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini 19.10.2017. godine organizovao je ceremoniju na kojoj je između ostalog predstavljena i prva tipologija javnih zgrada u BiH.

Početak aktivnosti na institucionalizaciji energetskog menadžemneta u javnim objektima na državnom nivou ozvaničen je potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i UNDP-a, te je predstavljena tipologija javnih zgrada u BiH. Ovo je ujedno i prva tiplogija javnih zgrada u Evropi.

Izrada tipologije javnih zgrada u BiH predstavlja neophodan preduslov za definisanje odgovarajuće strategije upravljanja javnim zgradama u svim aspektima. Tipologija je i osnova za sistemsku energetsku sanaciju javnih zgrada putem odgovarajućeg mehanizma finansiranja.

Kao prvi korak ka izradi tipologije nestambenog fonda u BiH izrađena je ova tipologija javnih zgrada, što na neki način predstavlja i dio odgovora na član 5. Direktive 2012/27/EU u kojem se ističe prioritetna potreba obnove zgrada javnih tijela kao uzor ostalim sektorima potrošnje energije.

Tipologiju je izradio tim eksperata CRPa sa saradnicima.

Pored autora i koordinatora izrade dokumenta Marka Nišandžića dipl.ing.građ, u izradi su još učestvovali CRP članovi tima:
statistička analiza:
Mr.sc. Edin Zahirović, dipl.oec;
popis zgrada: 
Darko Tišma, dipl.inž.el;
Adi Tanović, BA ekonomije;
Dženita Džambić, BA ekonomije;
Alma Anić, prof.eng.jezika;
snimanje i termovizija:
Ismet Salihović;
energetski proračuni: 
Ervin Đember, dipl.ing.građ.;
Jelena Šimić, Bsc- inž.građ.;
obrada kartica i tipova:
Ervin Đember, dipl.ing.građ;
Ismet Salihović;
uređivanje sadržaja i teksta:

Alenka Savić, dipl.inž.građ.

 Saradnici u izradi tipologije su:

statistička analiza:
Dr.sc. Sejfudin Zahirović, red.prof.;
Dr.sc. Jasmina Okičić, vanr.prof.;
Mr.sc. Sanin Mešić, dipl.inž.maš.;
popis zgrada:
Lamija Muharemagić Šerak, BA ekonomije.;
Rijad Selesković;
snimanje i termovizija:
Munever Salihović;
kontrola kvaliteta:
Mr.sc, Nijaz Delalić;
Dr.sc. Petar Gvero;
Dr.sc. Džana Kadrić;
Mr.sc. Milovan Kotur;
Mesud Sarvan, dipl.inž.građ.
 
  • Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, prilikom obraćanja prisutnima na ceremoniji, naveo je da je prosječna potrošnja energije u javnim objektima u BiH tri puta veća od prosjeka Evropske unije, te naglasio da ovaj projekt ime višestruku korist za građane i da doprinosi zajedničkim ciljevima održivog razvoja.

    Ceremonija predstavljanja tiplogije organizovana je u sklopu projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ koji podržavaju Vlada Švedske, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima i drugim partnerima.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.