Pozivamo vas da se prijavite na besplatnu stručnu edukaciju

Pozivamo vas da se prijavite na besplatnu stručnu edukaciju

Fond za zaštitu okoliša FBiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS je kroz tehničku asistenciju UNDP-a i projekat ”Zeleni ekonomski razvoj”, koji finansira Vlada Švedske, radio na uspostavi Revolving fonda za finansiranje projekata energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE). Uspostavom navedenog finansijskog mehanizma specijalizovanog za finansiranje jasno definisanih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajne promocije energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.
U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresovanih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, imamo čast najaviti realizaciju jednodnevnog programa stručne edukacije namijenjene Općinama/Opštinama i Kantonima, predstavnicima javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća.

Ovim putem, pozivamo sva zainteresovana lica javnog i privatnog sektora da uzmu učešće na jednodnevnoj stručnoj edukaciji pod nazivom:

“PROGRAM FINANSIRANJA PROJEKATA SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE I KORIŠTENJA OIE KAO MJERE EE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU KROZ REVOLVING FOND”

koja će se održati u sljedećim gradovima:
Bijeljina: 21. septembar 2017. –ETNO SELO STANIŠIĆ
Tuzla: 22. septembar 2017. –DRAMAR CENTAR
Banja Luka: 05. Oktobar 2017. –PRIVREDNA KOMORA RS
Bihać: 06. oktobar 2017. –Hotel EMPORIUM
Zenica: 12. oktobar 2017. –Hotel DUBROVNIK
Teslić: 13. oktobar 2017. –Hotel KARDIAL
Međugorje 19. oktobar 2017. –ETNO SELO HERCEG
Mostar: 20. oktobar 2017. –INTERA TEHNOLOŠKI PARK
Višegrad 02. novembar 2017. –ANDRIĆGRAD
Sarajevo: 03. novembar 2017. –Hotel HILLS SARAJEVO

Učesnici su oslobođeni kotizacije, uz napomenu da je broj učesnika Programa ograničen. S toga Vas molimo da se putem Obrazca za prijavu, pravovremeno registrujete i to na: dzjusufovic@ceteor.ba ili fax: 033 205 725.
Organizatori Programa: CRP Tuzla/CETEOR Sarajevo

Leave a Reply

Your email address will not be published.