Počinje realizacija projekta “Pametne škole 2”

Počinje realizacija projekta “Pametne škole 2”

Potpisivanjem Ugovora o pozajmici za predfinansiranje projektnih aktivnosti i zvanično je započela implementacija projekta “Innovative minds for ICT smart schools” – SMART SCHOOLS 2 (“Inovativnim umom do ICT pametnih škola” – PAMETNE ŠKOLE 2).

Radi se o projektu kojeg Vlada Tuzlanskog kantona realizira u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla (CRP), a koji je svojevrsni nastavak nedavno uspješno realiziranog projekta “Inovativnim umom do pametnih škola” – PAMETNE ŠKOLE.
Novi projekat, koji simbolično nosi nastavak “2” (“Pametne škole 2”), je vrijedan 3,6 miliona KM, a implementirat će se u okviru EU/IPA INTERREG programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Vodeći partner na projektu je Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, a partneri na projektu su Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija iz Hrvatske. U 27 mjeseci, koliko se projekt planira provoditi, investirati će se u toplifikaciju i podizanje stepena energijske efikasnosti u 33 objekta osnovnih i srednjih škola u projektnom području, i to 18 školskih objekata na Tuzlanskom kantonu.

“Najznačajnije aktivnosti u okviru projekta su vezane za infrastrukturne radove na energetskoj obnovi škola. Uz partnerski sporazum, danas smo potpisali ugovor o pozajmici 300.000,00 KM i krećemo u realizaciju projekta. Pravila Projekta su takva da najprije trošimo vlastita finansijska sredstva, a nakon opravdavanja utroška tih sredstava EU ih refundira, nakon čega krećemo sa drugom fazom. Nakon uspješno realiziranog projekta ova pozajmljena sredstva ćemo vratiti u Budžet Tuzlanskog kantona” rekao je projekt menadžer Edin Zahirović, te istaknuo da će, obzirom da su sada već osigurana sredstva, već u narednim danima krenuti sa raspisivanjem tendera za izbor izvođača radova, kako bi se već u rano proljeće moglo krenuti i sa praktičnim radovima u školskim objektima.

“Inspiracija za projekat “Pametne škole 2” jeste uspješno realiziran prethodni projekat “Pametne škole”. U prvom projektu smo obuhvatili ukupno 7 škola, od čega 6 u Tuzlanskom kantonu i jednu u Posavskoj županiji u Republici Hrvatskoj. Ovaj novi projekat obuhvata skoro 5 puta veći broj škola, tako da ćemo sada energetski obnoviti 18 škola u našem kantonu. To je pokazatelj da je Europska unija bila zadovoljna realizacijom prethodnog projekta, da je prepoznala njegov potencijal, te nam sada odobrila i novi projekat znatno većeg kapaciteta”, kazala je pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica, te dodala da je najveći doprinos ovih aktivnosti ustvari usmjeren prema učenicima.

“To se najbolje vidi u objektima koji su bili predmetom radova u prvom projektu. Prije naših intervencija učenici su nastavu slušali u jaknama, sa šalovima i kapama, te je, u takvim uslovima, bio upitan i kvalitet samog obrazovnog procesa. Danas ti učenici imaju sasvim drugačije, znatno uslovnije učionice, te ne sumnjamo da je uz bolje uslove za učenje i rad, i kvalitet njihovog znanja i stepen usvajanja novih saznanja znatno veći”, zaključila je Kusturica.

Ugovor o pozajmici danas je u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpisao ministar privrede Tuzlanskog kantona Asmir Hasić, dok je to u ime CRP-a učinila direktorica Centra Alenka Savić.

Leave a Reply

Your email address will not be published.