NOVA PAMETNA ŠKOLA U TK- Druga osnovna škola Srebrenik!!!!!

NOVA PAMETNA ŠKOLA U TK- Druga osnovna škola Srebrenik!!!!!

U utorak 27.8.2019. godine, sa početkom u 11.45 sati, održat će se ceremonija otvaranja nove „Pametna škole“ u Tuzlanskom kantonu – energetski obnovljene JU Druga osnovna škola Srebrenik. U proteklom periodu na objektu škole su izvođeni građevinsko-zanatski radovi na realizaciji mjera energetske efikasnosti:

  1. Postavljena je termoizolacija na vanjske zidove objekta škole;
  2. Postavljena je nova vanjska stolarija na objektu škole;
  3. Postavljen je novi toplovodni kotao na pelet.

Ukupna vrijednost radova je 92.803,29 €.

Energetska obnova škole realizovana je u okviru implementacije 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih škola“ ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat sufinansira Vlada Tuzlanskog kantona, a implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruženja Zelena akcija iz Zagreba i Brodsko ekološko društvo – BED iz Slavonskog Broda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.