ISMET SALIHOVIĆ

ISMET SALIHOVIĆ

Ismet Salihović, voditelj odjela za obnovljive izvore energije, certificirani energetski savjetnik i certificirani trener za obuku odraslih, trener-praktičar u oblasti primjene mjera energetske efikasnosti

i obnovljivih izvora energije sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti edukacije za proizvodnju solarnih kolektora/panela i instalaciju solarnih sistema. Posjeduje preko 20 godina iskustva u oblastima solarne tehnologije i obnovljivih energija.
ismet@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

1. Energetski pregledi 45 objekata u 3 kantona: Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Hercegbosanski, ugovorni organ UNDP, 2016. (član tima);
2. Izrada tri kantonalne studije energetske efikasnosti javnih objekata (za SBK, ŽZH, K10) sa ukupno 366 objekata, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
3. Alter Energy – Energetska održivost za male zajednice u Jadranskoj regiji, konzorcijski ugovor sa Ceteor doo Sarajevo, 2015. (član tima);
4. Kreiranje plana i programa obuke za energetske menadžere I njegova realizacija, u okviru GIZ-programa “Razvoj kapaciteta ponuđača obuke za odrasle”, ugovorni organ GIZ, 2015. (član tima);
5. Izrada studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
6. Studija energetske efikasnosti 97 školskih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
7. Studija energetske efikasnosti 11 javnih objekata u općini Glamoč, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
8. Studija energetske efikasnosti 378 javnih objekata u Tuzlanskom kantonu, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
9. Jačanje kapaciteta malih, srednjih i javnih poduzeća u održivom upravljanju energijom, ugovorni organ Općina Tuzla, 2014. (član tima)
10. Vršenje energetskih pregleda za tri odabrana objekta, ugovorni organ Centralno grijanje d.d.. Tuzla 2013. (član tima);
11. Termovizijsko snimanje objekta Nove opšte bolnice u Bijeljini, ugovorni organ VAMED Gmbh Vienna, 2012. (član tima);
12. Preliminarni energetski pregled i izrada elaborate za objekat JU Dom zdravlja Bosanska Krupa,ugovorni organ Lokalna akciona grupa “Una-Sana” Sanski Most, 2012. (član tima);
13. Energetski pregledi 5 objekata u općini Tuzla, ugovorni organ Centralno grijanje d.d. Tuzla, 2010. (član tima);

Leave a Reply

Your email address will not be published.