MIRZA ŠEHOVIĆ, Bachelor primijenjene fizike

MIRZA ŠEHOVIĆ, Bachelor primijenjene fizike

This post is also available in: enEnglish

Mirza Šehović Bachelor primijenjene fizike član je CRP tima od septembra 2017. godine, na poziciji projektnog službenika. Primjenjuje različite spoznaje i teorijska određenja iz oblasti primijenjene fizike sa fokusom na energetiku i obnovljive izvore energije sa raznim ciljnim grupama. Koristeći prethodna iskustva aktivno je uključen u program prekogranične saradnje te je fokusiran na rad sa učenicima, nastavnicima i mladim inovatorima. Član je istraživačkog tima koji radi analize efekata provođenja mjera EE i OIE te održivog upravljanja energijom.

mirza.s@crp.org.ba

 

LISTA REFERENCI

  1. Takmičenje mladih inovatora “Inovativnim umom do pametnih škola” – PAMETNE ŠKOLE (SMART SCHOOLS) 2017-2019, u okviru Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020, juni 2017 – do danas (član tima);
  2. Izrada Studije energetske efikasnosti 800 javnih objekata u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP BiH, maj 2018 – do danas (član tima);
  3. Priprema i realizacija programa obuke za Kantone u Federaciji BiH o izradi kantonalnih planova energetske efikasnosti, ugovorni organ GIZ , mart 2018 – do danas (član tima);
  4. Učešće u kampanjama javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru okoliša i energetske efikasnosti, ugovorni organ USAID, oktobar 2014 – do danas (član tima);
  5. Izrada opštinskih planova poboljšanja energijske efikasnosti (APEE) za 15 opština u BiH, ugovorni organ GIZ, juni 2017 – do danas (član tima);
  6. Termografsko snimanje vanjeske ovojnice i mjerenje koeficijenta prolaska topline kroz ovojnicu nakon rekonstrukcije objekta Univerzitetske bolnice „Klinički centar“ Banja Luka, ugovorni organ Cading d.o.o. Tuzla, mart 2018 – maj 2018 (član tima);
  7. Večeri sa građanima, edukacija građana iz oblasti solarne energije i grijanja, ugovorni organ USAID, februar 2018 (pozicija: predavač);
  8. Studija uticaja provedenih mjera energetske efikasnosti na humani razvoj i rodnu ravnopravnost u 85 javnih objekata u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ UNDP, august 2017 – januar 2018 (član tima);
  9. Elaborat o optimiziranju sistema javne rasvjete u općini Živinice, ugovorni organ UNDP 2017 (član tima)

Leave a Reply

Your email address will not be published.