Ina Salihović bachelor – inženjer elektrotehnike

Ina Salihović bachelor – inženjer elektrotehnike

Ina Salihović bachelor- inženjer elektrotehnike, od oktobra 2019. član tima CRP-a. Član tima za izradu studija, akcionih planova, strateških dokumenata i elaborata iz oblasti energetske efikasnosti.

Učestvuje u pripremi i realizaciji projekata u oblastima elektrotehnike, energetske efikasnosti i zaštite okoliša i izradi analiza, studija, elaborata, strateških i planskih dokumenata te drugih stručnih radova iz oblasti energetske efikasnosti. Aktivno učestvuje u vršenju energetskih pregleda objekata i infrastrukturnih sistema i izradi studija, akcionih planova, strateških dokumenata i elaborata iz oblasti energetske efikasnosti.
ina@crp.org.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published.