Vanjski saradnik – ERVIN ĐEMBER, dipl. ing. građevinarstva

Vanjski saradnik – ERVIN ĐEMBER, dipl. ing. građevinarstva

Ervin Đember Diplomirani inženjer građevine, ovlašteno lice za energetsko certificiranje objekata, certificirani energetski savjetnik, certificirani vodeći auditor za ISO 50001 i certificirani trener za obuku odraslih.

Od 2000. godine, aktivno zaposlen u oblasti građevine/arhitekture, a od 2009. godine vodi projekte energetske efikasnosti u zgradarstvu.
ervin@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

1. Izrada programa kantonalne raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru Prvog akcionog plana o energetskoj efikanosti Federcije BiH 2010-2018, ugovorni organ GIZ, 2016. (član tima);
2. Tipologija javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
3. Tipologija javnih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
4. Tipologija javnih objekata u BiH, ugovorni organ UNDP BiH,2016. (član tima);
5. Energetski pregledi 45 objekata u 3 kantona: Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Hercegbosanski, ugovorni organ UNDP, 2016. (vođa tima);
6. Učešće u kampanjama javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru okoliša i energetske efikasnosti, ugovorni organ USAID, oktobar 2014- do danas (član tima);
7. CRP omladinska akademija (mentor u oblasti energetske efikasnosti), ugovorni organ Mercy Corps Scotland, 2015. (član tima);
8. Kreiranje i implementacija treninga za energetske menadžere u Unsko- Sanskom kantonu, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
9. Studija dugoročnog razvoja Sistema grijanja grada Doboj, prilagođenog rizicima od poplava, ugovorni organ UNDP BiH, 2015. (član tima);
10. Studija izvodivosti toplifikacije gradskog područja Teslić, ugovorni organ-GEOTEST d.o.o. Sarajevo, 2015. (član tima);
11. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za grad Doboj, ugovorni organ UNDP, 2015. (vođa tima);
12. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za općinu Petrovac, ugovorni organ UNDP, 2015. (vođa tima);
13. Energetski pregledi preko 60 objekata širom BiH, ugovorni organ – razni, 2012.-2016. (član tima);
14. Razvijanje i vođenje programa profesionalnog razvoja za profesionalce u energetskom sektoru, inženjere i građevinske firme – II. krug, ugovorni organ UNDP, 2015, (vođa tima);
15. Izrada tri kantonalne studije energetske efikasnosti javnih objekata (za SBK, ŽZH, K10) sa ukupno 366 objekata, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
16. Alter Energy – Energetska održivost za male zajednice u Jadranskoj regiji, konzorcijski ugovor sa Ceteor doo Sarajevo, 2015. (član/vođa tima);
17. Kreiranje plana i programa obuke za energetske menadžere I njegova realizacija, u okviru GIZ-programa “Razvoj kapaciteta ponuđača obuke za odrasle”, ugovorni organ GIZ, 2015. (član tima);
18. Izrada studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
19. Razvijanje i vođenje programa profesionalnog razvoja za profesionalce u energetskom sektoru, inženjere i građevinske firme – I. krug, ugovorni organ UNDP, 2014. (vođa tima);
20. Koordiniranje projekta koalicija akcionog tima za okolišno prihvatljivu energiju (EFEKTivna akcija), ugovorni organ EU u BiH, 2014 (vođa tima);
21. Studija energetske efikasnosti 97 školskih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
22. Studija energetske efikasnosti 11 javnih objekata u općini Glamoč, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
23. Studija energetske efikasnosti 378 javnih objekata u Tuzlanskom kantonu, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
24. Energetski pregled za Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan, ugovorni organ Centralno grijanje d.d. Tuzla, 2014. (vođa tima)
25. Implementacija projekta koalicija akcionog tima za okolišno prihvatljivu energiju (EFEKTivna akcija), ugovorni organ EU u BiH, 2014 (vođa tima);
26. Učešće u izgradnji međusektorske EFEKT mreže za okolišno prihvatljivu energiju, ugovorni organ USAID, 2014. (član tima);
27. Održavanje detaljnog treninga o energetskoj efikasnosti za lokalne vlasti (regije Bihać, Mostar i Doboj), ugovoreni organ UNDP, 2013. (član tima);
28. ILDP – pružanje tehničke podrške I treninga lokalnim vlastima (Bijeljina, Gradačac, Lopare, Vlasenica) u procesu integriranog strateškog planiranja u segmentu zaštite okoliša, ugovorni organ UNDP, 2013. (član tima);
29. Vršenje energetskih pregleda za tri odabrana objekta, ugovorni organ Centralno grijanje d.d.. Tuzla, 2013. (član tima);
30. Studija energetske efikasnosti 211 javnih objekata u Unsko-sanskom kantonu, ugovorni organ UNDP,2013. (član tima);
31. Termovizijsko snimanje objekta Nove opšte bolnice u Bijeljini, ugovorni organ VAMED Gmbh Vienna, 2012. (vođa tima);
32. Implementacija mjera energetske efikasnosti definiranih u lokalnom okolišnom akcionom planu, ugovorni organ UNDP, 2012. (vođa tima);
33. Koordiniranje projekta “Štedi energiju, štedi novac, sačuvaj klimu” Energetska efikasnost i obnovljive energije kao efektivan način smanjivanja javnih troškova i borbu protiv siromaštva, projekat– ugovorni organ EU u BiH, 2012. (vođa tima);
34. Preliminarni energetski pregled i izrada elaborate za objekat JU Dom zdravlja Bosanska Krupa,ugovorni organ Lokalna akciona grupa “Una-Sana” Sanski Most, 2012. (vođa tima);
35. Trening i tehnička pomoć za 4 općine u BiH u izradi LEAP (Lokalni okolišni akcioni planovi) (LOT 04 – Neum, Stolac, Berkovići, Bileća), ugovorni organ UNDP, 2011. (član tima);
36. Trening i tehnička pomoć za 8 općina u BiH u izradi LEAP (Lokalni okolišni akcioni planovi) (LOT 02 – Čelinac, Derventa, Modriča, Teslić, Petrovo, Lukavac, Zavidovići, Žepče) ugovorni organ UNDP, 2011. (član tima);
37. OPEN HOUSE “Upoređivanje i integriranje održivosti gradnje u EU na osnovu transparentnosti i otvorenosti, od modela do implementacije”, ugovorni organ SP Sweriges Tehniska Forskningsinstitut & Slovenski gradbeni grozd, Ljubljana, 2010. (vođa tima);
38. Aktivna promocija energetske efikasnosti u općini Tuzla kroz javne kampanje i demonstrativne aktivnosti, ugovorni organ UNDP, 2010. (član tima);
39. Energetski pregledi 5 objekata u općini Tuzla, ugovorni organ Centralno grijanje d.d. Tuzla, 2010. (vođa tima);
40. Kampanja podizanja javne svijesti u okviru projekta energetske efikasnosti u općinama Tuzla i Ugljevik, ugovorni organ UNDP, 2010. (član tima);

Leave a Reply

Your email address will not be published.