Mr. Sc. EDIN ZAHIROVIĆ, dipl. oec.

Mr. Sc. EDIN ZAHIROVIĆ, dipl. oec.

This post is also available in: enEnglish

Edin Zahirović Magistar društvenih nauka iz područja ekonomije, član CRP tima od 2007. godine.
Posjeduje veliko iskustvo u oblasti strateškog planiranja, planiranja razvoja lokalne zajednice, zelene ekonomije, finansijskom menadžmentu, ekonomske procjene isplativosti projekata, uključujući i projekte energetske efikasnosti. Certificirani je energetski savjetnik, certificirani vodeći auditor za ISO 50001 i certificirani trener za obuku odraslih.
edin.z@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

1.Izrada funkcija šteta od poplava za domaćinstva, privredne i poljoprivredne subjekte u slivu rijeke Vrbas, ugovorni organ UNDP, 2018; (vođa tima);
2. Analiza efekata energetske efikasnosti na humani razvoj i rodnu ravnopravnost, ugovorni organ UNDP, 2018; (vođa tima);
3. Revizija Strategije integralnog razvoja općine Orašje, ugovorni organ UNDP, 2016; (vođa tima);
4. Revizija Strategije integralnog razvoja opštine Šamac, ugovorni organ UNDP, 2016; (vođa tima);
5. Third national communication and Second biennial update report on greenhouse gas emissions of Bosnia and Herzegovina under the United Nations Framework Convention On Climate Change, ugovorni organ UNDP, 2016; (član tima);
6. Analiza troškova i koristi u „First Biennial Update Report (FBUR)“ according to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), ugovorni organ UNDP, 2014; (član tima);
7. Analiza optimizacije sistema javne rasvjete općina Teslić, Žepče i Odžak, ugovorni organ UNDP, 2012; (član tima)
8. Studija uticaja mjera energetske efikasnosti na zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ UNDP BiH, 2016;
9. Revizija Strategije razvoja općine Orašje, ugovorni organ UNDP BiH, 2016;
10. Revizija Strategije razvoja opštine Šamac, ugovorni organ UNDP BiH, 2016;
11. Izrada i realizacija strategije održivosti CRP-a, ugovorni organ USAID, oktobar 2015. (član tima);
12. CRP omladinska akademija (mentor u oblasti ekonomije), ugovorni organ Mercy Corps Scotland, 2015. (član tima);
13. Izrada programa kantonalne raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru Prvog akcionog plana o energetskoj efikasnosti Federcije BiH 2010-2018, ugovorni organ GIZ, 2016. (član tima);
14. Tehnička asistencija vladama Tuzlanskog i Posavskog kantona u participativnom strateškom planiranju, ugovorni organ UNDP, 2015. (vođa tima);
15. Analiza isplativosti studije o energetskoj efikasnosti u javnim objektima u Srednjobosanskom kantonu, Županiji Zapadnohercegovačkoj i Kantonu 16, ugovorni organ UNDP BiH, 2015. (vođa tima);
17. Izrada analize tržišta za 5 odabranih korisnika, ugovorni organ Udruženje “Nešto više” Sarajevo, 2015. (vođa tima);
18. Analiza potreba poslodavaca za radnom snagom u poljoprivrednom I prerađivačkom sektoru regije ugovorni organ Udruženje “Nešto više” Sarajevo, 2015. (vođa tima);
19. Alter Energy – Energetska održivost za male zajednice u Jadranskoj regiji, konzorcijski ugovor sa Ceteor doo Sarajevo, 2015. (vođa tima);
20. Analiza isplativosti studije o energetskoj efikasnosti u javnim objektima u Tuzlanskom kantonu, ugovorni organ UNDP BiH, 2015. (vođa tima);
21. Analiza isplativosti studije energetske efikasnosti za 500 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
22. Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, ugovorni organ UNDP BiH, 2015. (vođa tima);
23. Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata Unsko-sanskog kantona, ugovorni organ UNDP BiH, 2014. (vođa tima);
24. Analiza isplativosti scenarija za ublažavanje klimatskih promjena u okviru FBUR u skladu sa UNFCCC, ugovorni organ UNDP, u toku 2014;
25. Obnova mikro biznisa stradalih u poplavama u Bosni i Hercegovini OFDA, ugovorni organ Mercy Corps Scotland, 2014. (član tima);
26. Socio-ekonomska procjena područja u okviru sliva rijeke Vrbas, ugovorni organ UNDP, 2014. (vođa tima);
27. Izrada dokumenta “Poslovni plan Poljoprivrednog centra za profesionalni razvoj udruženja “Nešto više”ugovorni organ Udruženje “Nešto više” Sarajevo, 2014. (vođa tima);
28. Analiza potreba poslodavaca za radnom snagom u poljoprivrednom I prerađivačkom sektoru regije Hercegovina za 2014.godinu, ugovorni organ Udruženje “Nešto više” Sarajevo, jul 2014. (vođa tima);
29. Izrada planova i programa obuka I pripadajućih materijala u poljoprivredi ugovorni organ Udruženje “Nešto više” Sarajevo, 2014. (član tima);
30. Priprema prijedloga politika o organskoj poljoprivredi u FBiH, ugovorni organ Udruženje “Nešto više” Sarajevo, 2014. (član tima);
31. Izrada dokumenta “Inventar – Analiza prerađivačke industrije I infrastrukturnih objekata vezanih za poljoprivredu u Hercegovini” ugovorni organ Udruženje “Nešto više” Sarajevo, 2014. (član tima);
32. Izrada dokumenta “Studija – mogućnost obrazovanja I zapošljavanja u poljoprivredi I vezanim prerađivačkim djelatnostima u regiji Hercegovine” ugovorni organ Udruženje “Nešto više” Sarajevo, 2014. (član tima);
33. ILDP – pružanje tehničke podrške I treninga lokalnim vlastima (Bijeljina, Gradačac, Lopare, Vlasenica) u procesu integriranog strateškog planiranja, ugovorni organ UNDP, 2013. (vođa tima);
34. Analiza isplativosti u studiji energetske efikasnosti javnih objekata u Unsko Sanskom kantonu, ugovorni organ UNDP BiH, Juli 2013. (vođa tima);
35. Priprema i održavanje tehničkog treninga o razvijanju poslovnih vještina aktera koji pripremaju projekte ruralnog razvoja, u skladu sa IPARD (EU – Instrument za pred-pristupnu pomoć u ruralnom razvoju), ugovorni organ USAID, 2013. (vođa tima);
36. Finansijska i ekonomska analiza mogućih mjera za povećanje energetske efikasnosti u 7 škola Tuzlanskog kantona, ugovorni organ UNDP BiH, Novembar 2013. (vođa tima);
37. Analiza isplativosti svih projektnih komponenti u prijedlogu projekta “Tuzla NAMA”, ugovorni organ UNDP BiH, 2013. (član tima);
38. Izrada trening programa o ulozi lokalnih vlasti u razvoju okruženja povoljnog za biznis na lokalnom nivou u B&H, ugovorni organ UNDP, 2013. (član tima);
39. Elaborat o optimiziranju Sistema javne rasvjete u općini Teslić, Žepče i Odžak ugovorni organ UNDP BiH, 2012. (vođa tima);
40. Razvoj poljoprivrednih zadruga – Projekat ACCORD, ugovorni organ EU u BiH, 2012. (vođa tima);
41. Izgradnja kapaciteta poljoprivrednog sektora u prilagođavanju na sušu u BiH, ugovorni organ USAID, 2012. (vođa tima);
42. Trening i tehnička pomoć za 4 općine u BiH u izradi LEAP (Lokalni okolišni akcioni planovi) (LOT 04 – Neum, Stolac, Berkovići, Bileća), ugovorni organ UNDP, 2011. (vođa tima);
43. Trening i tehnička pomoć za 8 općina u BiH u izradi LEAP (Lokalni okolišni akcioni planovi) (LOT 02 – Čelinac, Derventa, Modriča, Teslić, Petrovo, Lukavac, Zavidovići, Žepče) ugovorni organ UNDP, 2011. (vođa tima);
44. Profesionalna studija o obnovljivoj energiji za Konrad Adenauer Stiftung konferenciju, ugovorni organ Konrad Adenauer Stiftung, Maj 2010. (vođa tima);
45. Implementacija organizacijskog Razvojnog plana CRPa, ugovorni organ Regional Environmental Centre (REC), 2009. (član tima);
46. Implementacija projekta Pomoć u socijalnoj I ekonomskoj reintegraciji povratničkih porodica (u okviru projekta “Komplementarna podrška povratku osoba smještenih u kolektivnim centrima u BiH”, ugovorni organ Embassy of the Kingdom of the Netherlands → Mercy Corps Scotland, 2008. (vođa tima);
47. Upravljanje svim aktivnostima pružanja tehničke podrške, treninga projektnih korisnika, kontrole kvaliteta nabavki, roba i usluga i interni monitoring u svim projektnim segmentima projekta “Srebrenica se bori za svoju revitalizaciju (SAR 0065203)”, ugovorni organ Mercy Corps Scotland, 2006. (vođa tima);
48. Razvoj omladinskog poduzetništva u naselju Piskavica, opština Vlasenica, ugovorni organ UNHCR (QSF program 2006) → Mercy Corps Scotland, 2007. (vođa tima).

Leave a Reply

Your email address will not be published.