DARKO TIŠMA, dipl. ing. elektrotehnike

DARKO TIŠMA, dipl. ing. elektrotehnike

Darko Tišma Diplomirani inžinjer elektrotehnike, certificirani vodeći auditor za ISO 50001, sa velikim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti i dugogodišnjim radom u elektrotehničkom inženjeringu, upravljanju projektnim ciklusom,

zaštiti okoliša, ekološkim aktivnostima, strateškom planiranju, planiranju razvoja lokalne zajednice i javnom učešću.
darkot@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

1.Kreiranje i implementacija treninga za energetske menadžere; INTERREG; 2017-2018 (član tima);
2. Izrada i realizacija programa obuke za predstavnike 10 kantona u FBiH o izradi akcionih planova energetske efikasnosti/programa poboljšanja energetske efikasnosti; CRP, 2017 – 2018 (član tima);
3.Izrada i realizacija programa obuke za predstavnike 14 lokalnih zajednica u BiH o izradi akcionih planova energetske efikasnosti/programa poboljšanja energetske efikasnosti; CRP, 2017 – 2018 (član tima);
4. Izrada i realizacija programa obuke za predstavnike 14 lokalnih zajednica u BiH o izradi akcionih planova energetske efikasnosti/programa poboljšanja energetske efikasnosti; CRP, 2017 – 2018 (član tima);
5. Provedba energetskih pregleda sistema javne rasvjete u 6 općina BiH (Doboj Jug, Kiseljak, Maglaj, Ključ, Prozor-Rama, Široki Brijeg); UNDP BiH, 2017. (vođa tima);
6. Provedba energetskog pregleda Sistema javne rasvjete u općini Živinice FBiH; UNDP BiH (LID Project); 2017. (član tima);
7. Izrada treće studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u FBiH, ugovorni organ UNDP, 2016. (član tima);
8. Izrada prve studije energetske efikasnosti za 500 javnih objekata u FBiH, ugovorni organ UNDP, 2016 (član tima);
9. Tipologija javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
10. Tipologija javnih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (član tima);
11. Tipologija javnih objekata u BiH, ugovorni organ UNDP BiH,2016. (član tima);
12. Energetski pregledi 45 objekata u 3 kantona: Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Hercegbosanski, ugovorni organ UNDP, 2016. (član tima);
13. Izrada tri kantonalne studije energetske efikasnosti javnih objekata (za SBK, ŽZH, K10) sa ukupno 366 objekata, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
14. Alter Energy – Energetska održivost za male zajednice u Jadranskoj regiji, konzorcijski ugovor sa Ceteor doo Sarajevo, 2015. (član tima);
15. Kreiranje plana i programa obuke za energetske menadžere I njegova realizacija, u okviru GIZ-programa “Razvoj kapaciteta ponuđača obuke za odrasle”, ugovorni organ GIZ, 2015. (član tima);
16. Izrada studije energetske efikasnosti za 500 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
17. Studija dugoročnog razvoja Sistema grijanja grada Doboj, prilagođenog rizicima od poplava, ugovorni organ UNDP BiH, 2015. (član tima);
18. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za grad Doboj, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
19. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za općinu Petrovac, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
20. Izrada studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
21. CRP omladinska akademija (mentor u oblasti elektrotehnike), ugovorni organ Mercy Corps Scotland, 2015. (član tima);
22. Studija energetske efikasnosti 97 školskih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
23. Studija energetske efikasnosti 378 javnih objekata u Tuzlanskom kantonu, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
24. Održavanje detaljnog treninga o energetskoj efikasnosti za lokalne vlasti (regije Bihać, Mostar i Doboj), ugovoreni organ UNDP, 2013. (član tima);
25. Studija energetske efikasnosti 211 javnih objekata u Unsko-sanskom kantonu, ugovorni organ UNDP,2013. (član tima);
26. Implementacija mjera energetske efikasnosti definiranih u lokalnom okolišnom akcionom planu (Teslić, Odžak, Žepče), ugovorni organ UNDP, 2012. (vođa tima);
27. Energetski pregledi preko 60 objekata širom BiH, ugovorni organ – razni, 2012.-2016. (član tima);

Leave a Reply

Your email address will not be published.