Alenka Savić, dipl.ing. građ.

Menadžer programa
Alenka Savić, dipl.ing. građ.

This post is also available in: enEnglish

Alenka Savić Diplomirani inženjer građevine od 1994. godina zaposlena u nevladinom sektoru. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanju projektnim ciklusom (PCM) sa jakim naglaskom na finansiranje od strane EU.

Radi na pripremi prijedloga projekata, menadžmentu i implementaciji projekata. Kreira i vodi operativne sisteme i baze podataka u svrhu efektivnog monitoringa i evaluacije projekata. Kreira i održava EU PCM treninga za razne grupe polaznika sa naglaskom na lokalne vlasti i nevladine organizacije.
alenka@crp.org.ba