ALENKA SAVIĆ, dipl. ing. građevinarstva

ALENKA SAVIĆ, dipl. ing. građevinarstva

Alenka Savić Diplomirani inženjer građevine od 1994. godina zaposlena u nevladinom sektoru. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanju projektnim ciklusom (PCM) sa jakim naglaskom na finansiranje od strane EU.

Radi na pripremi prijedloga projekata, menadžmentu i implementaciji projekata. Kreira i vodi operativne sisteme i baze podataka u svrhu efektivnog monitoringa i evaluacije projekata. Kreira i održava EU PCM treninga za razne grupe polaznika sa naglaskom na lokalne vlasti i nevladine organizacije.
alenka@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

1. Koordiniranje aktivnostima u projektu “Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save”, ugovorni organ, EU u BiH, 2011. (član tima);
2. Implementacija projekta “Bistar um za bistru vodu” Inicijativa za sliv rijeke Spreče, ugovoreni organ EU u BiH, 2010. (član tima).

Leave a Reply

Your email address will not be published.