Povećajmo zapošljavanje u BiH – „ZELENI POSLOVI“

Povećajmo zapošljavanje u BiH – „ZELENI POSLOVI“

Pojam „zeleni poslovi“ odnosi se na mogućnosti zapošljavanja u oblastima vezanim za zaštitu okoliša. „Zeleni poslovi“ naročito pogoduju građevinskom sektoru, jer je uobičajena struktura potrošnje energije takva da se u oblasti zgradarstva troši najviše energije, a onda su takvi objekti i predmet poboljšanja. Neracionalna potrošnja energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu je karakteristična za gotovo sve tipove postojećih zgrada stambene i javne namjene u Bosni i Hercegovini. Prema Studiji energetskog sektora u BiH, procjenjuje se da više od 75% naseljenih zgrada u Bosni i Hercegovini ima nezadovoljavajuću toplinsku zaštitu, s prosječnom potrošnjom energije za grijanje prostora veće od 200 kWh/m2. Poboljšanje energetskih karakteristika objekata i provođenje mjera nosi brojne prednosti, a jedna od najznačajnijih je stvaranje radnih mjesta.
Osnovni rezultati i nalazi ove analize ističu da je na 1 milion KM investicije u poboljšanje energetske efikasnosti objekata u BiH moguće:
 • stvoriti potencijal za radni angažman od 589 čovjek mjeseci ili 49 novih radnim mjesta, primarno u građevinskom sektoru. Struktura tih 49 novih radnih mjesta uključuje najviše KV radnika približno 26, potom oko 18 PKV radnika, oko 3 VKV radnika, oko 3 radnika sa VSS i 0,2 NKV radnika.
 • ostvariti neto plate za sve kategorije radnika u iznosu od 288.492 KM ili 28,84% ukupne investicije,
 • ostvariti poreze i doprinose vezane za plaćanje radne snage u iznosu od 200.451 KM ili 20,04% ukupne investicije,
 • izdvojiti ukupne troškove za plaćanje radne snage u iznosu od 488.943 KM ili 49% ukupne investicije te 511.057 KM ili 51% za druge projektne troškove (materijali, oprema, alati is l.),
 • u okviru poreza i doprinosa za plaćanje radne snage u iznosu od 200.451 KM, ostvariti finansijska sredstva za:
 1. Zavod penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 101.231 KM ili 10,1% ukupne investicije,
 2. Fond zdravstvenog osiguranja u iznosu od 72.624 KM ili 7,2% ukupne investicije,
 3. Fond i Zavod za zapošljavanje u iznosu od 8.803 KM ili 0,9% ukupne investicije,
 4. budžetske prihode kroz vodni doprinos i osiguranje od nesreće i nepogoda u iznosu od 2.910 KM ili 0,3% ukupne investicije,
 5. budžetske prihode kroz porez na dohodak u iznosu od 12.682 KM ili 1,27% ukupne investicije,
 6. Fond profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u iznosu od 2.202 KM ili 0,22% ukupne investicije.
Kako se navodi u samoj analizi, ukoliko bi se provele građevinske mjere predviđene Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti (NEEAP) BiH za period 2010-2018. godina, stvorio bi se potencijal za zapošljavanje 32.865 osoba na puno radno vrijeme godinu dana. Međutim, kako je NEEAP predviđen za 9 godina, godišnji potencijal zapošljavanja bi bio 3.652 radnika, prvenstveno u građevinskom sektoru. Uzimajući u obzir ukupan broj zaposlenih u građevinskom sektoru u BiH, provođenjem NEEAP-a u prosjeku 11% radnika građevinskog sektore u BiH bilo angažovano na provođenju mjera EEOIE. Od tog broja, njih 15 bi bili NKV radnici, 1.320 PKV radnici, 1.911 KV radnici, 205 VKV radnici i 201 radnik sa visokom stručnom spremom. Prema NEEAP-u potencijal za ostvarivanje plata i za njih vezanih poreza i doprinosa 326 miliona KM, i ovaj iznos se sastoji od 192,5 miliona KM neto plata i 133,8 miliona KM poreza, naknada i doprinosa.
IZVOR: “ZELENI POSLOVI” Analiza uticaja mjera energetske efikasnosti na zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (decembar 2016)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.