images

Tim CRP-a je sposoban da brzo i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve građana, svih struktura vlasti, komercijalnih kompanija, međunarodnih i domaćih organizacija, koje imaju potrebu da poboljšaju kvalitet života, ostvare svoje energetske, ekonomske i razvojne ciljeve, te doprinesu očuvanju okoliša.