PAMETNE ŠKOLE – realizacija aktivnosti

PAMETNE ŠKOLE – realizacija aktivnosti

Potpisivanjem ugovora 15.09.2017 godine započelo je izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na zgradi Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” u Kladnju. Mjere energetske efikasnosti na navedenom objektu uključuju postavljenje termoizolacije na vanjske zidove objekta, postavljenje nove stolarije sa svim pratećim radovima, kao i sanaciju postojećeg krova u okviru koje je predviđena sanacija krovne konstrukcije i zamjena postojećeg krovnog pokrivača sa svim pratećim radovima.

Projektni tim aktivno radi na pripremi takmičenja koje će imati za cilj promociju energetske efikasnosti i uštedu energije i vode u školama. Takmičenje je regionalnog karaktera a u njemu će učestvovati škole sa područja Tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina) i Brodsko-posavske županije (Hrvatska).

Leave a Reply

Your email address will not be published.